החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

אסיפה כללית 2022

כבכל שנה, יקיים איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), אסיפת חברים כללית, המיועדת לשתף את חברי העמותה בפעילות והפרויקטים השונים שהתבצעו במהלך השנה החולפת ובתכנון הפעילות העתידית. כמו כן, נערכים באסיפה הכללית ההליכים הפורמליים של אישור המסמכים המהותיים של העמותה, המדווחים לרשם העמותות ומתקיים דיון בהצעות החברים השונות.

מועד ומיקום

מועד האסיפה: יום רביעי, 29.6.2022 בשעה 16:00.

לתשומת לב – על פי התקנון, אם בשעה היעודה לא יהיו נוכחים 1/4 מחברי העמותה (בעצמם או על ידי כתב הצבעה) תידחה שעת תחילת האסיפה ל-17:00 – בכל הרכב של חברים שיהיה נוכח.

מיקום: ZOOM – קישור יישלח בהמשך.

הנושאים על סדר יום האסיפה

  • סקירת פעילות האיגוד במהלך השנה שחלפה והצגת תכנית הפעילות לשנה הקרובה ע"י מנכ"ל האיגוד.
  • הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2021.
  • הצגה ואישור הדו"חות הכספיים לשנת 2021
  • הצגה ואישור הדו"ח המילולי לשנת 2021
  • בחירת רואה החשבון של העמותה ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2023 ואישור שכרו.
  • בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה לשנת 2023 ואישור שכרו.
    דיון והצבעה על הצעות החברים לשינוי תקנון האיגוד, ככל שחברי האיגוד יגישו הצעות כאמור.
  • דיון בנושאים שהוצעו על ידי חברים – ללא צורך בהצבעה.
  • העלאת נושאים לדיון ולהצבעה – מטעם החברים.      

העלאת נושאים לדיון ולהצבעה – מטעם החברים

חברים המעוניינים להעלות הצעות לשינוי התקנון, מתבקשים להעביר אותן בנוסח בהיר ומדויק אשר לשינוי המוצע.
חברים המעוניינים להעלות נושאים לדיון באסיפה (שאינם מחייבים הצבעה) מתבקשים לתאר את הנושא המבוקש בפירוט.

את ההצעות יש להעביר למשרדי האיגוד בכתובת [email protected] עד ליום 15/6/2022 בשעה 12:00 בצהריים.

העברת כתבי הצבעה

על בסיס ההצעות שיתקבלו, יגובש נוסח כתבי ההצבעה מרחוק לאסיפה.

חברי האיגוד מתבקשים להעביר את כתבי ההצבעה לאיגוד בכתובת הדוא"ל [email protected] לא יאוחר מתאריך 27/6/2022 בשעה 16:00. כתבי ההצבעה מועברים ישירות ליועץ המשפטי של העמותה (ולו בלבד), והם יובאו על ידו לאסיפה.

לידיעת החברים המבקשים להצביע בכתב הצבעה: על פי הנחיית רשם העמותות, לחברי העמותה תהא זכות עיון בכתבי ההצבעה שייעשה בהם שימוש באסיפה, גם לאחר מועד האסיפה.

קבצים וחומרי האסיפה