חזרה לעמוד הקודם

אסיפה כללית 2019

להלן עיקרי הדברים שעלו באסיפת החברים השנתית, שהתקיימה כבכל שנה, במטרה לשתף את חבריה בפעילותה הציבורית. תוכלו לקרוא כאן בקצרה את עיקרי הדברים, או לעיין בהרחבה בפרוטוקול האסיפה באתר האיגוד. 

אנו מבקשים להודות לחברים שלקחו חלק באסיפה הכללית. השמעת קולכם ומעורבותכם חשובה לנו.

נושאים מרכזיים 2018-19

פרופ' קרין נהון, נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, הדגישה את תפקידו של האיגוד כמי שמייצג את הציבור באופן שאינו תלוי בגורמי הון ושלטון. קרין נבחרה בתחילת שנת 2019 לכהונה שלישית כנשיאת האיגוד.

יורם הכהן, מנכ"ל האיגוד, סקר את פעילות האיגוד בשנה החולפת, תוך מתן דגש משמעותי להתעצמות והתקדמות שרותי התשתית שמנהל ומפעיל האיגוד:

  • כניסה רשמית לתוספת החמישית לחוק הסדרת הבטחון בגופים ציבוריים.
  • סיום הקמת מערכת DR (מערכת גיבוי להתאוששות מאסון) למרשם ומערך הפצת ה-DNS.
  • הגברת הגנת הסייבר של מרחב IL: הכנסת מנגנון של Transfer Code להעברת ניהול שמות מתחם בין רשמים.
  • סיום הקמת הדור השביעי של מחלף האינטרנט הישראלי (IIX), והגדלת רוחב פס החיבור המקסימלי ל-100 Gbits/Sec.
  • סיום הדיון בסוגיית שמות מתחם שהוקצו תחת כללי מחב"א ("1999").
  • סיוע לגופי מדינה בנושאי הגנת סייבר מדינתית.
  • מיזם חדש של האיגוד לשרות הציבור: Block– מרכז הגנת הסייבר לאזרחים.
  • קידום אתר האיגוד כתלת לשוני ועדכון אתר באנגלית בשנה הנוכחית.

מידע מפורט ועדכני, הכולל היבטים הנוגעים הן לפעילות השוטפת והן לניהול העמותה, תוכלו למצוא בדו"ח השנתי אשר סוקר בצורה רחבה ומעמיקה את כל מה שהתרחש בשנת הפעילות של איגוד האינטרנט הישראלי בשנת 2018.
מוזמנים לעיין בדו"ח המלא, להתעדכן בנתונים, וללמוד עוד על הפעילויות והתהליכים שהתחוללו בשנת 2018.
המעוניינים לקבל את הדו"ח בדפוס, אנא כתבו לנו.

החלטות

רו"ח מני צמח, מבקר העמותה:

"יש כאן הסתכלות חיובית מבחינתי כמבקר: מבקש לציין כי מעקב הביצוע להחלטות נעשה לאורך הפעילות השוטפת, ובמקביל – מתקיימת בקרה על נושאי רכש ושכר, והתקדמות משמעותית במערכת הסאפ שהוטמעה לשדרוג היבטים שונים של הניהול הכספי של העמותה"

להלן תמצית ההחלטות המרכזיות שהתקבלו במהלך האסיפה הכללית השנתית:

מבקר העמותה המליץ על אישור הדוחות הכספיים, דו"ח המבקר והדו"ח המילולי והם אושרו ע"י האסיפה.
כמו כן, אושרה ההתקשרות עם רו"ח של העמותה והגוף המבקר לשנת 2019.
ההצעות שהוגשו לשינוי התקנון מטעם החברים, נדחו ע"י האסיפה הכללית. לאחר סיום פרק ההצבעות, הציג עו"ד טל קפלן את הנושאים לדיון שהעלו חברי העמותה רפי הוידה ואלעד לוי לסדר היום, כפי שהוגשו מבעוד מועד ופורסמו באתר האיגוד.

 

קבצים נוספים

כל חומרי האסיפה זמינים לצפייה חופשית.