חזרה לעמוד הקודם

אסיפה כללית 2019

כבכל שנה, יקיים איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), אסיפת חברים כללית, המיועדת לשתף את חברי העמותה בפעילות והפרויקטים השונים שהתבצעו במהלך השנה החולפת ובתכנון הפעילות העתידית. כמו כן, נערכים באסיפה הכללית ההליכים הפורמליים של אישור המסמכים המהותיים של העמותה, המדווחים לרשם העמותות ומתקיים דיון בהצעות החברים השונות.

מועד ומיקום

מועד האסיפה: יום שלישי, ה-18 ביוני 2019, בשעה 16:00.
לתשומת לב – על פי התקנון, אם בשעה היעודה לא יהיו נוכחים 1/4 מחברי העמותה (בעצמם או על ידי כתב הצבעה) תידחה שעת תחילת האסיפה ל-17:00 – בכל הרכב של חברים שיהיה נוכח.

מיקום: משרדי האיגוד, ברקת 6, פתח תקווה. (בית המפעיל, קומה 4)

דרכי הגעה: בתחבורה ציבורית | ברכב

חניה: ניתן לחנות ב"כחול הלבן" עפ"י הנחיות השילוט המקומי, או בחניונים הסמוכים בתשלום.

הנושאים על סדר יום האסיפה

  • סקירת פעילות האיגוד במהלך השנה שחלפה והצגת תכנית הפעילות לשנה הקרובה ע"י נשיאת האיגוד, פרופ' קרין נהון ומנכ"ל האיגוד, עו"ד יורם הכהן.
  • הצגת דו"ח הגוף המבקר לשנת 2018.
  • הצגה ואישור הדו"חות הכספיים לשנת 2018.
  • הצגה ואישור הדו"ח המילולי לשנת 2018.
  • בחירת רואה החשבון של העמותה ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה בשנת 2020 ואישור שכרו.
  • בחירת הגוף המבקר של האיגוד ממועד האסיפה הנוכחית ועד למועד האסיפה לשנת 2020 ואישור שכרו.
  • דיון בהצעות החברים לשינוי התקנון, הדורשות את אישור האסיפה.
  • דיון בנושאים שהוצעו על ידי חברים – ללא צורך בהצבעה.
  • חברים המעוניינים להעלות הצעות לשינוי התקנון, מתבקשים להעביר אותן בנוסח בהיר ומדויק אשר לשינוי המוצע.

לתשומת לב: חברים המעוניינים להעלות נושאים לדיון באסיפה (שאינם מחייבים הצבעה) מתבקשים לתאר את הנושא המבוקש בפירוט.

את ההצעות יש להעביר למשרדי האיגוד בכתובת ac2019@isoc.org.il עד ליום 4.06.2019 בשעה 12:00 בצהריים.

על בסיס ההצעות שיתקבלו, יגובש נוסח כתבי ההצבעה מרחוק לאסיפה.

העברת כתבי הצבעה

חברים המעוניינים להעביר כתבי הצבעה במקום נוכחות פיזית באסיפה, מתבקשים להעבירם למשרדי האיגוד בכתובת הדוא"ל ac2019@isoc.org.il לא יאוחר מיום ה-16.06.2019 בשעה 16:00.

כתבי ההצבעה מועברים ישירות ליועץ המשפטי של העמותה עו"ד טל קפלן (ולו בלבד), והם יובאו על ידו לאסיפה.

לידיעת החברים המבקשים להצביע בכתב הצבעה: על פי הנחיית רשם העמותות, לחברי העמותה תהא זכות עיון בכתבי ההצבעה שייעשה בהם שימוש באסיפה, גם לאחר מועד האסיפה.

קבצים

חומרי האסיפה זמינים כאן באתר לצפייה חופשית. הדו"ח השנתי יועלה לאתר במהלך השבועות הקרובים, לקראת מועד האסיפה.

להתראות באסיפה,

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר)