חזרה לעמוד הקודם

קריאה לפעולה: בואו להשפיע על תקנון העמותה (לחברי האיגוד בלבד)

חברים יקרים,

תקנון העמותה, המפרט את דרך התנהלותה ומטרותיה, מהווה את הבסיס החוקי לפעילותה.

בעקבות יוזמה של החברים רפי הוידה ויהודה דויטש, הוחלט ע"י הוועד המנהל של האיגוד לבחון, בשיתוף עם כלל חברי העמותה, את מתכונתו הנוכחית של התקנון.

על מנת לעודד שיתוף והפרייה הדדית של דעות החברים בכל הקשור לפעילות והתנהלות האיגוד, הוחלט על הקמת צוות מתנדבים מיוחד מקרב חברי העמותה, שיעסוק בנושא.

הצוות יקרא לכל חברי העמותה להציג הצעות לשינויים ותיקונים לתקנון העמותה, ירכז את ההצעות שיתקבלו, יפעל לפרסומן לכל חברי העמותה ויקבל משוב לגביהן.

בתום עבודתו, ב-30.4.2014, יפיץ הצוות דו"ח מסכם שיכלול את כל ההצעות וההערות שהתקבלו, באופן המתאים לדיון והצבעה באסיפה הכללית.

תחילת פעילות משוערת של הצוות – 23.03.14.

תודה מיוחדת לחברים רפי הוידה ויהודה דויטש על קידום הנושא ותודה מראש על שיתוף הפעולה!