החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הצעת חוק לסינון תכנים-עמדת האיגוד

בינואר 2017, הביע איגוד האינטרנט הישראלי את עמדתו בנושא הצעת החוק הפרטית של ח"כ מיקי זוהר בנושא סינון אתרים, והגיש נייר עמדה שקרא לוועדת השרים לעינייני חקיקה שלא לאשר אותה. רק לכאורה, ההצעה אינה מחייבת את ספקי האינטרנט לחסום תכנים פוגעניים (אך הפרשנות שניתנת למונח זה הורחבה באופן משמעותי מהקיים כיום) אלא "מאפשרת להם" לחסום באופן וולונטרי. הצעה זו כוללת מנגנון שאין להגדירו אלא כ"שוחד" מטעם המדינה, שיובטח לכל ספק אינטרנט שיחסום אתרים כברירת מחדל; זוהי הצעה שאף גוף כלכלי לא יכול לסרב לה ושתעוות את שיקול דעתם המקצועי למרות זאת, אישרה ועדת השרים לעינייני חקיקה, את הצעת החוק המהווה איום על יסודות החופש של האינטרנט ופוגעת בזכותו של כל משתמש ברשת לגלוש לכל אתר ולצרוך כל תוכן על פי בחירתו הפרטית.

איגוד האינטרנט רואה בהצעה זו כפוגעת בחופש הביטוי, בזכות הציבור לפרטיות, בחופש העיסוק, בזכות לתחרות ובזכות הבחירה של גולשי האינטרנט. תשלום לספקי האינטרנט בתמורה לצנזור לקוחותיהם מעוות את שיקול הדעת שלהם, וכמוהו כשוחד ואין מקומו במדינה דמוקרטית. אשור הצעת החוק הקובעת סינון תכנים כברירת מחדל.

אישור ההצעה היום הוא תחילתו של מדרון חלקלק למציאות של מעין "משטרת מחשבות" שמעמידה את מדינת ישראל בשורה אחת עם מדינות חשוכות ואינה מוסיפה כבוד לספר החוקים הישראלי.
אנו חוזרים וקוראים לחברי הכנסת להמנע מחקיקת הצעת חוק זו, או כל הסדר דומה לה.