החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

רגע לפני הבחירות, איגוד האינטרנט הישראלי בדק את עמדת המפלגות בנושא אינטרנט וחופש מידע

איזו מפלגה קוראת לפיקוח משטרתי על האינטרנט, ואיזו מציעה חופש מוחלט? וגם מה יעלה בגורלו של המאגר הביומטרי

איגוד האינטרנט הישראלי יזם סקר מיוחד לפני הבחירות במטרה להעלות לסדר היום נושאים החשובים לשמירת האינטרס הציבורי לגבי רשת האינטרנט בישראל. הסקר נועד להציג את עמדתן של המפלגות לגבי חופש הפרט, עמדות בנוגע לצנזורה ומעורבות שלטונית באינטרנט. תוצאות הבדיקה מגלות מהי עמדת המפלגות בנושאים הקשורים בסוגיית חופש המידע באינטרנט;  איזו מפלגה קוראת לפיקוח משטרתי על האינטרנט; איזו מפלגה מציעה חופש מוחלט; איזו תלחם לביטול חוק המאגר הביומטרי, אשר יכיל מאגר תמונות פנים וטביעות אצבע של כל אזרחי המדינה; ונבחרי איזו מפלגה ינסו לחסום אתרי אינטרנט?

ד"ר אלון הסגל, נשיא איגוד האינטרנט, חוקר ומרצה בכיר מהמרכז ללימודים אקדמיים: "בסביבה הדיגיטלית בה אנו נמצאים היום, השיח בנושא חופש המידע באינטרנט נוגע לכולנו. הנושאים שנבדקו רלוונטיים לכל אזרח וחשוב שהציבור יכיר ביום הבחירות את עמדת נבחריו גם בסוגיות אלה. אנו קוראים לנבחרים לפעול לשמירת האינטרנט חופשית ופתוחה לטובת כלל הציבור ולמען המשך הצמיחה, החדשנות והפיתוח של האינטרנט. זאת, תוך מציאת דרכים לגיטימיות לשמירה על חוק ומוסר מבלי לפגוע בחופש זה. איגוד האינטרנט הישראלי ימשיך לפעול  למניעת צנזורה ברשת, לקידום הצעות חוק המבססות את חופש הפרט באינטרנט ולמזעור יוזמות העלולות לפגוע באינטרס הציבורי ובאופייה החופשי של רשת האינטרנט."

במסגרת הסקר נשאלו המפלגות על עמדותיהם ב-3 נושאים מרכזיים:  הגנה על ילדים מפני תכנים פוגעניים ברשת; מתן אפשרות למשטרה לחסום אתרי אינטרנט ללא ביקורת שיפוטית; ועמדתם בנוגע להקמת מאגר ביומטרי. רוב המפלגות הביעו התנגדות למאגר הביומטרי בהם מפלגת קדימה, שבעבר הייתה זו שיזמה וקידמה את החוק וכעת מנסה להתנער מכך. בסוגיית ההגנה על ילדים ברשת קיימת מחלוקת לגבי מידת המעורבות הנדרשת מצד רשויות החוק לעומת ההורים. בנוגע לחסימת אתרים בעלי תוכן בלתי הולם יש מפלגות התומכות במתן סמכות נרחבת למשטרה בעוד שמפלגות אחרות דוגלות בחופש מלא ברשת.  עד למועד פרסום הודעה זו לא התקבלה התייחסות מהמפלגות: הבית היהודי, התנועה, ש"ס ויהדות התורה.

מצ"ב התשובות המלאות של כל המפלגות

כיצד לדעתכם ניתן להגן על ילדים בפני תכנים פוגעניים ברשת?     האם בכוונתכם לפעול בסוגייה ובאילו דרכים? מה עמדתכם בנוגע לחסימת אתרי אינטרנט על ידי המשטרה, ללא ביקורת שיפוטית           מה עמדתכם בנוגע להקמת מאגר ביומטרי?
מפלגת העבודה "ביסוד השקפת העולם הסוציאל דמוקרטית המנחה את מפלגת העבודה עומדת התפישה לפיה ויסות עצמי דמוקרטי ומודע של החברה ממלא תפקיד חיוני בשמירת המרחב הציבורי חופשי מדיכוי ומכפייה, ובכלל זאת מסוגי ניצול ואלימות המשגשגים באין מפריע דווקא בהיעדר רגולציה.

לפיכך מצדדת מפלגת העבודה בהגברת הפיקוח הציבורי על האינטרנט, באופן אשר יבטיח את חירותם וזכותם לפרטיות של הגולשים הבוגרים מחד, ויגן על ילדים ובני נוער מפני חשיפה לתכנים העלולים לגרום להם נזק נפשי ולעודד התנהגויות אנטי-חברתיות מאידך.

הדרך המיטבית למימוש תכלית זו עשויה להיות חסימת הגלישה באתרים הכוללים תוכן פוגעני ולא הולם כברירת המחדל, כאשר לגולשים בוגרים תינתן בכל עת האפשרות להסירה ולפתוח את הרשת הביתית שברשותם לכלל התכנים הנגישים באינטרנט."

מפלגת העבודה תיזום ותתמוך בהצעות חוק ובהחלטות של משרדי הממשלה הרלוונטיים המקדמות את המדיניות שעקרונותיה מוצגים לעיל. מפלגת העבודה רואה בהפיכת הזרוע האמונה על אכיפת החוק למוסמכת לחסום אתרי אינטרנט באופן שאינו מבוקר על ידי הרשות השופטת, מהלך המעמיד בסכנה את חופש הביטוי, חירויות הפרט והדמוקרטיה במדינת ישראל, ולפיכך מתנגדת לו. הגנה על זכותו של היחיד למרחב פרטי ואוטונומי מהווה חלק מנשמת אפה של חברה דמוקרטית. לאור זאת מתנגדת מפלגת העבודה נחרצות להקמתו של מאגר ביומטרי בישראל. המפלגה תפעל לביטול חוק המאגר הביומטרי ולקידום חקיקה אשר תבטיח כי אף גוף במדינה, בין אם הוא ממשלתי או ציבורי ובין אם הוא משתייך למגזר העסקי, לא יורשה להחזיק בריכוז בלתי דמוקרטי זה של מידע הטומן בחובו סכנה לפגיעה אנושה בחירויות הפרט של אזרחי ישראל.
הליכוד- ישראל ביתנו משרדי התקשורת והחינוך הקימו ועדה בין-משרדית שנועדה לבחון כיצד לספק מענה של כל משרדי הממשלה לתכנים פוגעניים באינטרנט. בין הפתרונות שהוצעו, הועלתה אפשרות להקמת אתר אינטרנט משותף בנוגע לגלישה בטוחה ברשת. הממשלה שמה דגש על תכני פורנוגרפיה וסמים, שהינם התכנים שצריך להגן על הילדים מפניהם. כן. תיקון 49 לחוק התקשורת שהעבירה ממשלת ישראל בראשות הליכוד – ישראל ביתנו, הקובע שכל חברות ה-ISP חייבות לספק תוכנה לסינון תכנים פוגעניים דינאמית, וחובה עליהן ליידע בדבר הסכנות הטמונות ברשת, בנוסף, החברות מחויבות להפיץ פעם בשנה עלון הסברה בעניין.

בממשלת ישראל בראשות בנימין נתניהו, הועלתה הצעה לתיקון התקנה, שעניינה סימון וסיווג של משדרים בטלוויזיה, על מנת לסייע להורים להתאים את הצפייה של ילדיהם לשעות שידור ותכנים מסוימים. בין היתר בהקשרי אלימות, פורנוגרפיה, מין, עידוד לעבריינות, ושימוש בסמים.

הליכוד – ישראל ביתנו רואה בסגירת אתרי אינטרנט על ידי המשטרה, ללא ביקורת שיפוטית, נושא רגיש הדורש התייחסות ומחקר מעמיק, תוך התחשבות ברגשות הציבור והצורך להגן על הילדים ברשת מחד, וחופש הביטוי מאידך. עבר חוק בכנסת ישראל לקיום פיילוט לתקופה של שנתיים למאגר הביומטרי, שבו משתתפים רק אזרחים שהביעו את הסכמתם להשתתפות בפיילוט. לאחר הפיילוט, ייבדקו הממצאים, ותתקיים דיון ציבורי מעמיק ולאחריו תקבע עמדת הממשלה בנושא.
קדימה כדי להגן על ילדינו מפני תכנים פוגעניים ברשת, יש לדאוג ליותר נוכחות של אנשי מקצוע שישוטטו ברשתות החברתיות וימגרו אתרים ותכנים המועדים לפורענות. יש לתמוך ולחזק את עבודות הבילוש של היחידות המוסמכות לכך במשטרה. כן, אנו בעד חקיקה שתבטיח מנגנון בטחון באינטרנט, כך שיידרש קוד שיאושר בידי ההורים לילדים הגולשים באתרים מסוימים. ככל שיתאפשר במסגרת הטכנולוגיה, יהיה ניתן לשלוט בגלישה של ילדים לאתרים פוגעניים באמצעות חסימה/קוד. אין לאפשר חסימה ע"י המשטרה או לגוף אחר מבלי שתהיה כפופה לרשות השופטת או לביקורת שיפוטית. מסגרת חקיקתית היא ראויה וככזאת היא כפופה לביקורת שיפוטית. חוק המאגר הביומטרי עבר בכנסת – ולכן אין ל'קדימה'  אלא למזער את הנזקים שעלולים להיווצר בעתיד. ועדת המדע והטכנולוגיה בראשות ח"כ רונית תירוש דנה בכל סעיף בנפרד, ווידאה כי הסכנות בגניבת זהות (הרכשה כפולה) ימוזערו בניסוי שיחל בקרוב, כך גם אבטחתו של המאגר.
יש עתיד "מפלגת 'יש עתיד' מאמינה כי שמירה על ביטחונם של ילדי ישראל היא מטרה בעלת חשיבות לאומית ותפעל לצמצם את הפגיעה בהם ככל שניתן. רשת האינטרנט מוצפת בחומרים העלולים לפגוע בילדים ועל אף המאמצים הננקטים, באמצעות הפעלת תוכנות הגנה חוסמות, קיימות פרצות המאפשרות זליגה של תכנים מסוכנים, ומכאן, שפתרון אמתי לבעיה אינו יכול להסתמך רק על אמצעים טכנולוגיים.

בפרק הבריאות של המצע ייחדה מפלגת 'יש עתיד' התייחסות להגנה על ביטחונם ובריאותם של ילדי ישראל והתחייבה לפעול בשלושה ערוצים:

* 'יש עתיד' תפעל ליישום התכנית הלאומית לבטיחות ילדים בהובלת משרד הבריאות.

* 'יש עתיד' תעודד פיתוחן של תכניות חינוך למניעה ולבטיחות, ויישומן ברמה המוניציפלית.

* 'יש עתיד' תפעל להעלאת נושא ההגנה על ביטחונם של הילדים לסדר היום הציבורי בממשלה ובכנסת ותקדם חקיקה רלוונטית.

אנו מאמינים כי שילוב נכון בין חינוך, עדכון אמצעי הגנה טכנולוגיים, קידום חקיקה רלוונטית והעלאת הנושא לסדר היום הציבורי יספקו מענה כולל לסכנות האמורות."

מפלגת 'יש עתיד' מאמינה כי חסימת אתרים ללא ביקורת שיפוטית, באופן המגביל את חופש הביטוי, ראוי שתיעשה באופן זמני ורק במקרים בהם ברור מעל לכל ספק כי התכנים המופיעים פוגעניים וכי הימצאותם ברשת מהווה סכנה או פגיעה בזמן אמת. החלטות מסוג זה, שנעשות באופן חד צדדי ע"י המשטרה, ראוי שיובאו להכרעה משפטית מיד בסמוך לסגירתו הזמנית של האתר. מפלגת 'יש עתיד' מתנגדת להקמתו של מאגר ביומטרי. הסכנה הנשקפת לפרטיותם ולביטחונם של אזרחי ישראל כתוצאה מפריצה אפשרית – שאירעה בעבר – במאגרי נתונים של הממשלה, ונפילתם של הנתונים בידי גורמים עוינים אינה מצדיקה מאגר ביומטרי, שאת המטרות להקמתו ניתן להשיג גם באמצעים אחרים.
מרצ לילדים יש הורים, והם אחראים לפעילות הגלישה שלהם. יש שפע אמצעים טכנולוגיים שיש ברשות מבוגרים על מנת לחסום גלישה של ילדים, ובנוסף, על מבוגרים לבדוק מה הפעילות של ילדים ברשת ועם מי הם בקשר ברשתות החברתיות כדי לשמור עליהם  – ממש כשם שהם עושים כשהם נותנים לילדים להסתובב ברחוב. "מרצ מאמינה בזכויות אדם ובכללן בחופש הביטוי, המידע וחירות הפרט. לכן, את המידע וההתראות בנוגע לסכנות (כמו עברייני מין או תכנים אלימים) על משרד החינוך והמשרדים הממשלתיים להעביר לציבור באמצעי הסברה. מרצ מתנגדת להטלת "צנזורה" או "חסימות" שמגיעות מלמעלה. תפקיד הפוליטיקה לא להחליט מה ראוי ומה לא ראוי – זה תפקיד הפרט." מרצ מתנגדת להגבלת חופש הביטוי ללא ביקורת שיפוטית אלא במקרה של סכנה מיידית לשלום הציבור. ניתן לחשוב על מקרים בהם למשטרה יש סמכות לחסום אתרים או למנוע מהם לפעול משיקולי ביטחון, אך גם במקרים אלה זה צריך להגיע לביקורת שיפוטית בדיעבד, אחרת מדובר במדינת משטרה. מרצ מתנגדת להקמת המאגר הביומטרי והצביעה נגדו בכנסת.
עוצמה לישראל לחייב בחקיקה שכל ספקי האינטרנט יכניסו תוכנת הגנה בפני תכנים פוגעניים ( אלימות ומין למשל) כברירת המחדל של הספק. ורק מבוגר שיזדהה עם מספר תעודת זהות של המשתמש הרשום יוכל להסיר את ההגנה אם ירצה בכך בהצעת חוק שתוגש בכנסת הבאה אנו  תומכים בחסימת אתרים שיש בהם חשש להסתה ברורה לאלימות, חתירה נגד המדינה כמדינה יהודית ודמוקראטית, ואתרים המפרסמים  חומרים אסורים על פי החוק . למשטרה צריכה להיות אפשרות להתערבות מיידית כשעולה אתר כזה לרשת, החסימה צריכה להיות מוגבלת בזמן  ל48 שעות ובתוך פרק זמן זה  תצטרך המשטרה להגיע לבית משפט ולקבל אישור לפעולתה. אם לא תקבל אישור כזה תוסר החסימה לאלתר. תעודות ביומטריות דרושות בדחיפות בישראל כשיש בה על פי ההערכה כ300000 תעודות זהות מזוייפות ( אנו לפני בחירות – חישבו על כך – 10 מנדטים "מזוייפים"!!!). . לעומת זאת מאגר ביומטרי של נתוני התעודות הללו יוכל להיות מוקםם רק אם הרשויות יוכיחו שיש בידן אמצעים להגן על המאגר מפני דליפת המידע וגניבת זהויות. מוצע כי ועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת היא זו שלפניה יוצגו אמצעי ההגנה הללו ורק אם הכנסת תשתכנע כי ההגנה יעילה – יוקם המאגר.
עלה ירוק מפלגת עלה ירוק- כבר היום ניתן להתקין פילטרים וסננים שונים על רשת האינטרנט לפי שיקול דעתו של ההורה. אין לנו כוונה לפעול אקטיבית בנושא – אבל אנחנו כמובן נקדם מדיניות כלכלית שתקל על עסקים לקום, לצמוח ולשגשג – כולל עסקים שעוסקים בבקרה על תוכן אינטרנטי. אנחנו מתנגדים לחלוטין לרגולציה ממשלתית על רשת האינטרנט, עם זאת במצבי קיצון שמסכנים את חייו או רכושו של אדם ברור שיש להפעיל את רשויות החוק, אך ורק עם ביקורת שיפוטית זהירה. מתנגדים בתוקף להקמת מאגר ביומטרי ממשלתי, תומכים בתעודות זהות חכמות.
חד"ש לדעת חד"ש ההגנה צריכה להיות בעיקר באחריות ההורים. אנו חושבים שהורים צריכים להיות מעורבים בתכנים שנצפים ברשת על ידי הילדים שלהם, ומאוד חוששים ממנגנוני צנזורה ברשת שעלולים להוביל אותנו למקומות בעייתיים, גם אם מתחילים מנושאים שקיימת לגביהם הסכמה רחבה. חד"ש בעד מודעות מוגברת לסכנות שבצפייה בלתי מבוקרת ומושגחת של ילדים באינטרנט, הנושא הזה מחייב הדרכה הורית, ליווי הורי, והשגחה הורית בגילאים מסוימים. חד"ש מתנגדת לחסימת אתרי אינטרנט בידי המשטרה. חד"ש התנגדה למאגר הביומטרי מתחילת הדרך, היינו הראשונים שהצבענו נגדו בקריאה הראשונה בכנסת. אנו שמחים שהצלחנו לעצור את רעיון המאגר הביומטרי המחייב, ותומכים בביטול הפיילוט שעליו הוסכם.