החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

ישראל עצמאית גם באינטרנט- מרחב שמות המתחם ". ישראל" בעברית יוצא לדרך!

מזל טוב, מרחב מדינתי חדש לשמות מתחם (דומיינים) בעברית באינטרנט יוצא לדרך, ובכך מצטרפת מדינת ישראל למדינות נוספות המאפשרות שימוש בשמות מתחם בשפת המדינה, באינטרנט העולמי.

איגוד האינטרנט הישראלי פתח היום (10.5.22) רישום מוקדם לשמות מתחם בעברית מלאה. תקופת הרישום המוקדם תיערך בין ה-10/5/22 עד ל-10/07/22. לאחריה, ייבדקו הבקשות שהוגשו; הצפי לפתיחת המרחב החדש בעברית לכלל הציבור – ספטמבר 2022.

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), מרחיב את אפשרויות השפה ברישום שמות מתחם, ובקרוב תיפתח גם לציבור הרחב האפשרות לרשום שמות מתחם בעברית, עם פתיחתו של מרחב שמות מתחם מדינתי חדש – ".ישראל". נקודה. ישראל.
מרחב מדינתי חדש זה, ייפתח בנוסף למרחב הקיים בסיומת IL. המנוהל משנות ה-80, ויהיה זמין למי שחפץ בשם מתחם בעברית, מסיבות שונות: הגברת השיוך לקהילה הישראלית המקומית וחידוד הזיקה הישראלית לשירות או העסק, לצד מתן אפשרות לשימוש בשם המתחם בעברית על ידי אוכלוסיות שהאנגלית פחות שגורה בפיהן, בקלות ובשפה המקומית.
לפני פתיחת אפשרות הרישום של שמות מתחם בעברית לקהל הרחב, ייערך תהליך רישום מוקדם (המכונה 'Sunrise' כמקובל בעולם להשקות מסוג זה), במסגרתו יאפשר האיגוד, לגופים מאוגדים – כגון חברות, עמותות, תאגידים סטטוטוריים, מפלגות ועוד, וכן לבעליהם של סימני מסחר ישראליים טקסטואליים, להבטיח לעצמם את זכותם לרשום, עם הפיתח הרישום לציבור הרחב, את שם המתחם בעברית התואם את שמם או סימן המסחר הרשום שלהם. במסגרת בקשה זו יקבלו המבקשים שבקשתך תאושר זכות בלעדית, מוגבלת בזמן, לשריון רישומם של שמות מתחם אלה. הגשת בקשה לרישום מוקדם של שם מתחם במרחב ".ישראל" אינה כרוכה בתשלום.
הליכי רישום מוקדם הם שיטה מקובלת במרשמי שמות מתחם ברחבי העולם בעת פתיחת מרחבי שמות חדשים לרישום. הליך הרישום המוקדם למרחב ".ישראל" יימשך מספר חודשים, במטרה למנוע מחלוקות משפטיות העלולות להתעורר עם פתיחת המתחם החדש לרישום. עקרון הרישום יהיה על פי "כל הקודם זוכה", כמקובל במרשמי שמות מתחם מדינתיים ובאיגוד.
עקרון זה מדגיש את האופן שבו פועל המרשם – בצורה שוויונית ושקופה וללא שיקולים פוליטיים או מסחריים מכל סוג שהוא. אופן פעולה זה, מבטיח שכל שם מתחם (דומיין), אטרקטיבי ככל שיהיה – יירשם למי שביקש אותו ראשון. בנוסף לאפשרות רישום שמות המתחם ברמה השנייה ישירות תחת ".ישראל", יוקמו ארבעה מרחבים מגזריים – "ממשל" – לשירותי הממשלה השונים, צהל – לפעילות צה"ל, ישוב – לרשויות מוניציפליות ואקדמיה – לפעילות של מוסדות אקדמיים מוכרים. תחת המרחבים המגזריים יתאפשר רישום רק לגופים מוגדרים השייכים למגזר.
שמות המתחם הקיימים בעברית במרחב "IL." ימשיכו לפעול כרגיל, ומחזיקיהם יקבלו גם הם תקופת "רישום מוגן", אשר במהלכה, יקבלו המחזיקים זכות ראשונים, מוגבלת בזמן (תקופה הרישום המוגן), לרישום שם המתחם הזהה במרחב ".ישראל", באופן אוטומטי, ללא צורך בהגשת בקשה בתהליך הרישום המוקדם. (למעט במקרים חריגים של זכויות מתנגשות או שמות מתחם שאינם ניתנים לרישום כלל).
תקופת הרישום המוקדם, תיערך בין ה-10/5/22 עד ל-10/7/22. לאחריה, ייבדקו הבקשות שהוגשו, והצפי לפתיחת המרחב המדינתי החדש בעברית, יהיה במהלך ספטמבר 2022.
כל המידע על המרחב החדש, כללי הרישום המוקדם ואופן הגשת הבקשות זמין באתר האיגוד.

יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי: "השקת מרחב שמות המתחם המדינתי בעברית ".ישראל" הוא אירוע נדיר חשוב ובעל משמעות לאומית הסטורית. זהו סיומו של תהליך ארוך ומורכב במסגרתו חברה מדינת ישראל לתהליך של קהילת האינטרנט העולמית במסגרת ארגון ICANN, -הגוף הבין-לאומי האחראי להקצאת שמות וכתובות באינטרנט.
התהליך הסתיים בהקצאת הסיומת ".ישראל" למדינת ישראל ובהסמכת איגוד האינטרנט הישראלי, בתמיכה גורפת של קהילת האינטרנט הישראלית, לנהל את המרחב המדינתי החדש. לרישום שם מתחם בשפה העברית יתרון בהגברת הזיקה המקומית של אתרים ועסקים ישראליים והנגשת השימוש לאוכלוסיות שהשפה האנגלית אינה שגורה בפיהן. תהליך הרישום המוקדם, sunrise, מאפשר לגורמים שונים לשמור על זכויותיהם המשפטיות בשם ובסימן מסחר, ובכך למזער סיכון לסכסוכים בשמות מתחם"