חזרה לעמוד הקודם

נאוה גלעד-שלומוביץ' נשיאת האיגוד

נאוה גלעד-שלומוביץ', נבחרה ברוב קולות על ידי הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) לשמש כנשיאת האיגוד. האיגוד מנהל פעילויות בליבת האינטרנט הישראלי (מרשם שמות המתחם ומחלף האינטרנט הישראלי IIX) ומקדם יוזמות מדיניות ציבורית בחיים הדיגיטליים של אזרחי ישראל ותושביה. הוועד המנהל של האיגוד אמון על קביעת המדיניות והאסטרטגיה של האיגוד ופיקוח על הפעולות המבוצעות על ידי עובדיו.

נאוה גלעד-שלומוביץ', הנה אשת חינוך, הפועלת רבות לקידום הטמעת טכנולוגיה במערכת החינוך. היא עומדת בראשו של מרכז התקשוב בחדרה מזה 18 שנה, ריכזה למעלה מעשור את תחום האזרחות הדיגיטלית באיגוד האינטרנט הישראלי והובילה פרויקטים רבים ושיתופי פעולה מול גופים ממשלתיים וציבוריים. כמו כן, מכהנת גלעד כחברת הנהלה באיגוד נבחרות הציבור ברשויות המקומיות בישראל, ומשמשת כחברת מועצה במועצה אזורית אלונה.

עם בחירתה, התייחסה גלעד לחשיבות האיגוד כגוף הפועל לעיצוב פני האינטרנט הישראלי:

"אני מודה על האמון שנתנו בי חברי לוועד המנהל. האיגוד ימשיך לפעול למען פיתוח תשתית האינטרנט בישראל, שמירת אופיו הפתוח והניטרלי, העצמת המשתמשים ברשת ופרישה תחרותית של שרותים ומידע-בקרב כלל קבוצות האוכלוסייה. לצד ניהול תשתיות המרשם ומחלף האינטרנט באופן מקצועי, ניטרלי ומאובטח, נמשיך בפעילות העניפה להקניית כלים ומודעות לשימוש מושכל ברשת, להגדלת התועלות החברתיות שלה ולמניעת סיכונים העולים ממנה. אני קוראת לקהילה בישראל להצטרף כחברים לעמותה, לתמוך ולהשפיע על פעילותה. בשם הוועד המנהל ועובדי האיגוד אני מבקשת להודות לד"ר אלון הסגל, הנשיא היוצא, על פועלו הרב כנשיא האיגוד".