החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הקלות משמעותיות בתקנות נגישות אתרי אינטרנט

בין ההקלות: פטור מהנגשה לבעלי אתר אינטרנט קיים עם מחזור כספי של עד מיליון שקל בשנה וחסימת האפשרות לתביעה אוטומטית בגין חוסר הנגשה.

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר): במשותף עם נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ניסינו ליצור איזון נכון יותר, בין הצורך להנגיש את הרשת לאנשים עם מוגבלות – מבלי שהנטל הכלכלי והטכנולוגי המוטל על בעלי אתרים יהיה כבד מדי

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים פרסמה היום (15/8/17) טיוטה סופית של תקנות הנגישות לאתרים ושירותים באינטרנט הכוללת סדרה של שינויים משמעותיים והקלות בדרישות המוטלות על בעלי האתרים. השינויים התקבלו בתום עבודה משותפת של הנציבות עם איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) וארגונים נוספים, במטרה להטמיע בתקנות איזון בין צרכי ההנגשה של שירותי אינטרנט לאנשים עם מוגבלות לבין היכולות הטכנולוגיות והכלכליות של בעלי אתרים. הטיוטה הסופית הועברה כעת לאישור הכנסת, לאחר אישורה ע"י שרת המשפטים ושר האוצר. עד אישור השינויים, התקנות הנוכחיות מחייבות הנגשה של כל אתר חדש ויחייבו אתרים קיימים החל מ-26 באוקטובר השנה.

על פי התקנות – גם הנוכחיות – כל אתר הנותן שירות או מידע אודות השירות חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות. שינוי משמעותי שמוצע בתקנות החדשות מעניק פטור אוטומטי מהנגשה לבעלי אתר אינטרנט קיים שהמחזור הממוצע שלהם בשלוש השנים האחרונות אינו עולה על 1,000,000 (מיליון) שקלים לשנה. עד כה, הפטור ניתן לבעלי מחזור כספי של 500,000 שקל בלבד ובכפוף להגשת בקשה לנציבות. פטור מהנגשה יוענק בתקנות החדשות עד 2020 גם לאתר חדש של עוסק פטור או עוסק שהמחזור השנתי הממוצע שלו אינו עולה על 300,000 ש"ח. לאחר 2020 פטור זה לאתר חדש ינתן לאתרים שהמחזור השנתי הממוצע שלהם אינו עולה על 100,000 שקל לשנה.

התקנות החדשה מציעות גם פטור למי שאינו יכול לעמוד בנטל ההנגשה בשל חוסר היתכנות טכנולוגי – כאשר התשתית או הממשק הטכנולוגי של האתר אינם מאפשרים ביצוע התאמות נגישות. פטור זה יינתן לתקופה של שלוש שנים עם אופציה להארכה של שלוש שנים נוספות בלבד מתוך הנחה שהטכנולוגיה תתאים עצמה עם הזמן לטובת אנשים עם מוגבלות – כפי שכבר קורה כיום.

תיקון משמעותי נוסף בתקנות מונע הגשת תביעה באופן אוטומטי בשל חוסר בהנגשה. התקנות מחייבות לשלוח לבעלי האתר הודעה על ההפרה ודרישה לתיקונה, ומאפשר להגיש תביעה רק במידה והחייב לא תיקן את ההפרה בתוך זמן סביר (אך תוך לא יותר מ-60 ימים מיום קבלת ההודעה).

בכל הקשור לסרטוני וידאו או אודיו – מציעות התקנות החדשות לבטל את חובת הנגשת הוידאו לכל אתר שאינו רשות ציבורית או שהמחזור השנתי הממוצע שלו הינו פחות מ-5 מיליון ש"ח בשנה.

תיקון חשוב נוסף בטיוטת התקנות קשור למפעילי פורומים ואתרי שיתוף תכנים שהתוכן בהם מועלה על ידי צד שלישי שאינו בשליטתם. אלה מחויבים להעמיד תשתית נגישה אך לא יהיו אחראים על הנגשת התוכן שלא הועלה על ידם.

עו"ד מיטל גרייבר-שוורץ, סמנכ"לית קשרי קהילה ורגולציה באיגוד האינטרנט הישראלי, ציינה כי במהלך שלוש וחצי השנים האחרונות פעל האיגוד יחד עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים ובשיתוף ארגונים נוספים על מנת לסייע לגבש את השינויים שבוצעו בתקנות. כחלק מתהליך זה כינס האיגוד מרתון שולחנות עגולים בהשתתפות מפתחים, מומחים בהנגשת אתרים, בעלי מוגבלות המכירים את הטכנולוגיה, משפטנים מומחים ונציגי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

"טיוטת התקנות שנוסחה מהווה איזון בין הצורך הבסיסי של אנשים עם מוגבלות בהנגשת האינטרנט ככלי המשמש אותם באופן אינטנסיבי בחיי היומיום, לבין היכולת של בעלי אתרים להנגיש את אתריהם מבלי שיוטל עליהם נטל כלכלי וטכנולוגי בלתי סביר. כל המידע זמין באתר איגוד האינטרנט – שם פירסמנו הסברים על התקנות המעודכנות ומענה לשאלות רבות שעלו מהציבור", אמרה עו"ד גרייבר-שוורץ.

למידע נוסף ולהמלצות מכון התקנים

טיוטת תקנות נגישות השירות כפי שהועברה לאישור הכנסת