החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

מדד השקיפות באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות לשנת 2022

עיקרי המדד: 10 ערים בראש המדד עם ציון 100, לעומת 12 במדד 2021.

 • ראויות לציון לשבח העיר טמרה והמועצה המקומית יפיע הנמצאות בדירוג A+ בציון 91 כל אחת.
 • ציון לשבח לערים מעלה אדומים ודימונה על זינוק בציון ושיפורוּ בכ- 40 נקודות לעומת מדד 2021.
 • 11 ערים שמרו על הציון בדומה למדד 2021: כולן ערים הנמצאות בקטגוריה A+, הרוב המכריע ביניהן שמרו על ציון של 100.
 • ירידה בציון בתל אביב, בחיפה, בירושלים. סה"כ 48 ערים ירדו ביחס למדד 2021.
 • 17 ערים שהיו בשנת 2021 בתחתית המדד שיפרו ציון במדד 2022.
 • 36 ערים ורשויות מקומיות ואזוריות בציון נמוך מ – 55.
 • הציון הממוצע במדד 2022 הינו 67, ירידה ניכרת לעומת שני המדדים האחרונים.

עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל פרסמה את מדד השקיפות באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות לשנת 2022 בשיתוף עם איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר).
העמותה מקיימת את המדד מזה 14 שנים. השנה, בזכות שיתוף הפעולה עם איגוד האינטרנט הישראלי, מדד 2022 הינו המורחב ביותר מאז היווסדו, וכולל בחינת 115 קריטריונים וחל על 121 רשויות, מתוכן 78 ערים, 19 מועצות אזוריות ו-24 מקומיות אשר מספר תושביהן 18,000 ומעלה.

מדד 2022 שונה מקודמיו גם בהערכת הקריטריונים והציון הסופי עבורם, הניכרים בציון ובדירוג של כלל הרשויות. ממצאי המדד והציונים בקריטריונים הנמדדים בו, נקבעים באופן אובייקטיבי על בסיס המידע כפי שהוא מוצג באתר האינטרנט של הרשות והמתפרסם לציבור. ניתוח הממצאים במדד, וכתיבתו נעשו על ידי ד"ר גלית אבידר. איסוף הנתונים במדד 2022 והצפייה באתרי האינטרנט של הערים התבצע על ידי צוות עמותת שבי"ל בניהול המנכ"ל עו"ד מיכאל יוחאי ומנהלת הפרויקטים אנאבל טרגובניק, בסיוע סטודנטים וסטודנטיות מאוניברסיטת תל אביב.

בין הקריטריונים הנמדדים: תקציב, חוזים, מכרזי תשתיות ורכש, מכרזי כוח אדם, מידע הנוגע לחברות עירוניות, סביבה, חירום וכיוצ"ב. ביסוד הקריטריונים הוראות הדין המחייבות פרסום לציבור ואף למעלה מהן. ושונה מקודמיו גם בהערכת הקריטריונים והציון הסופי עבורם. כל אלה ניכרים בציון ובדירוג של כלל הרשויות.
10 הערים שהגיעו למקום הראשון במדד 2022 וקיבלו ציון 100 הן: אשדוד, הרצליה, חולון, כפר סבא, מגדל העמק, עכו,עפולה,קריית ביאליק,ראשון לציון, רעננה. במקום השני עם ציון 99 נמצאות אור יהודה, הוד השרון ומודיעין. במקום השלישי עם ציון 96 רמלה ותל אביב. הערים הערביות טמרה ויפיע השיגו את הציון הגבוה 91.
ראויות לשבח הערים מעלה אדומים ודימונה, אשר הציון שלהן השתפר בכ- 40 נקודות לכל אחת. מעלה אדומים עם הציון 86 במדד 2020, לעומת 45 במדד 2021, ואילו דימונה עם הציון 84 במדד 2022 לעומת 47 במדד 2021.

בתל אביב, בחיפה ובירושלים נרשמה ירידה בציון במדד 2022 לעומת הציון במדד 2021. תל אביב ירדה במדד 2022 לציון 96 לעומת 99 במדד 2021, חיפה עם ציון 85 במדד 2022 לעומת 89 במדד 2021, וירושלים עם הציון 77 במדד 2022 לעומת 81 במדד 2021. סך הכל נרשמה ירידה ב 48 ערים ורשויות במדד 2022 לעומת מדד 2021. 36 ערים ורשויות קיבלו ציון נמוך מ-55%.

במקומות האחרונים במדד 2022 – ברמה D נמצאות: ערערה עם הציון 22, צפת עם 23, כפר קאסם 24, כפר מנדא 26, חורה 26. 17 ערים קיבלו במדד 2022 ציון גבוה מהציון במדד 2021.

ככלל, ניכרים פערים בין ערים חזקות אשר נבחנו במדדים קודמים, לבין ערי פריפריה הנבחנות לראשונה במדד 2022.

יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי: "איגוד האינטרנט הישראלי שמח לסייע ביצירת הדו"ח החשוב הזה של שקיפות המידע הציבורי באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות.
אתר האינטרנט של הרשות הוא כיום הכלי המרכזי לממשק של התושבים מול הרשות בה מתגוררים, ולכן חשוב שהמידע ואופן הצגתו יהיה מקיף, מדוייק ובהיר ככל האפשר. הפרמטרים שנבדקו ביסודיות בדו"ח השקיפות חשובים ושימושיים ביותר לתושבים, כגון מידע על הליכי רישוי ותכנון, GIS, פרוטוקולים של החלטות משמעותיות בישיבות הרשות השוטפות ועוד.
הדו"ח הוא כלי אופרטיבי מהמעלה הראשונה לרשויות המקומיות להשתפר בצורה מתמדת בשירות לתושב– הן בהבנה בהירה של הנקודות הטעונות שיפור ועקומת השיפור לאורך השנים, והן בקבלת תמונה השוואתית למידת שקיפות המידע באתרים שלהם, ביחס לרשויות אחרות".

השופטת (בדימוס) נילי ארד, יו"ר עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל:
"הגשמת תכליותיו של מדד השקיפות באתרי האינטרנט של כלל הרשויות המקומיות, באה בגדר הערכים והנורמות אשר להנחלתם פועלת עמותת שבי"ל. אלה הם ערכי השקיפות, טוהר מידות, קידום ערכי הדמוקרטיה, יושרה, אתיקה ואחריותיות ((Accountability, המהווים תרופה מקדימה לשחיתות ולהתמודדות אפקטיבית עם תופעות של שחיתות ומניעת התפשטותה. מחויבותם של נבחרי הציבור לערכים אלה, על בסיס ההגנה על שלטון החוק, יהא בה כדי להגביר את האמון בהם, כנאמני הציבור ושלוחיו. בכך תיפתח הדרך לפעולה משותפת לביסוס צביונה של החברה בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית הפועלת למען שוויון זכויות כל אזרחיה ותושביה, איתם ולמענם.
שיקוף המידע לציבור ושיתופו באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, הוא בבחינת הצהרה הנשמעת מפי נבחרי הרשות, העומדים בראשה והפועלים בשמם ומטעמם, בדבר מחויבותם לפעול כדין, ביושרה, בהגינות, ובטוהר מידות. זאת, מתוקף היותם נאמני הציבור, וככאלה "משלהם אין להם ולא כלום. כל שיש להם, למען הציבור יש להם" לפעול בשם הציבור ולמענו."

המלצות לשיפור מאת עמותת שקיפות בינלאומית ישראל – שבי"ל:

 • המידע החשוב בדבר השימוש בכספי ציבור, אינו גלוי במידה מספקת ויש לכלול אותו במלואו באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
 • הקטגוריה והקריטריונים בנושא הון אנושי בעיר קיבלו משקל במדד 2022 נוכח חשיבותם בהיבטים של הפליה מגדרית בהתנהלות הממסדית. אף בתחום זה, מודעות ושקיפות המידע באתר האינטרנט של הרשות יש בהן כדי לתרום לקידום שוויון מגדרי והנחלתו ברשות המקומית, ומומלץ על קידומו כנדרש על ידי המחוקק.
 • נדרשת מחויבות הרשויות המקומיות לפרסום המידע בנושאים של אתיקה ושקיפות .
 • ככלל, על הרשויות לעדכן את אתר האינטרנט שלהן באופן שוטף, בהתאם לדרישות הרגולטיביות ואף למעלה מהן. לשם כך, יש להעמיד את האמצעים ההולמים לרבות השקעה סבירה של משאבים הנדרשים לעניין.
 • שיקוף המידע באתר הדיגיטלי של הרשות המקומית כנדרש במדד השקיפות המתקיים על ידי עמותת שבי"ל, תורם תרומה ניכרת לקידום התנהלותה של הרשות המקומית בשקיפות הנדרשת וביסוסה. פעילות זו עשויה למצוא חיזוק ותנופה ככל שיתקיים שיתוף פעולה של הגורמים הרלבנטיים לעניין ברשויות הממשל והשלטון הרלבנטיות לנושא.

שימת לב מיוחדת יש להקדיש לקטגוריות וקריטריונים המהווים סוג של דין וחשבון לציבור מטעם נבחרי הציבור והפועלים בשמם ומטעמם כגון בקטגוריות ובקריטריונים הבאים:

 • הקטגוריה בנושא הסביבה נמצאת בעדיפות גבוהה. נוכח מפגעי מזג האוויר היקפם והשלכותיהם, מתגברת ההכרה כי להתנהלות הרשויות והציבור משקל ניכר בהתמודדות עם מפגעים
 • הקטגוריה והקריטריונים בנושא הון אנושי ברשות קיבלו אף הם משקל במדדים, במיוחד נוכח חשיבותם בהיבטים של הפליה מגדרית בהתנהלות הממסדית. אף בתחום זה, המודעות, ושקיפות המידע יש בהן כדי לתרום לקידום שוויון מגדרי והנחלתו ברשות המקומית.
 • הקטגוריה של מידע הנדסי חשובה גם היא בהינתן מידע הקשור למרחב הפיזי במקום המגורים של התושבים.
 • קריטריונים מסוג פרוטוקולים, דוחות, תקציבים על כל סוגיהם חשובים בהיותם דין וחשבון על תהליכי ההחלטה ברשות המקומית ולפיכך שקיפותם קריטית להגברת אמון הציבור בנבחריו