חזרה לעמוד הקודם

חקיקה בקליפורניה כנגד תכני זיוף עמוק בהקשרים מיניים

בשנת 2019 העבירה מדינת קליפורניה תיקוני חקיקה המיועדים להתמודד עם השימוש לרעה בטכנולוגיית הזיוף העמוק ליצירה של תכנים מיניים בהם מוצג אדם ללא הסכמתו ומעניקים לנפגע זכות לתבוע צו מניעה ו/או פיצויים.

קישור לתיקון החקיקה: AB 602: Depiction of individual using digital or electronic technology: sexually explicit material