החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

התייחסות ועדת הבחירות המרכזית לתופעת הזיוף העמוק (תב"כ 9/24)