חזרה לעמוד הקודם

DEEPFAKE DETECTION: CURRENT CHALLENGES AND NEXT STEPS (2020)

Siwei Lyu, Computer Science Department, University at Albany, State University of New York.

מאמר עדכני למרץ 2020, הבוחן את הקשיים שנוצרים בחברה בעקבות הפצה של תכני DEEPFAKE (בדגש על הקלטות וסרטונים), וכפועל יוצא, גם את ערעור מעמדם של הקלטות וצילומים כהוכחה חותכת לאירועים שהתרחשו במציאות.

abstract:
High quality fake videos and audios generated by AIalgorithms (the deep fakes) have started to challenge the status of videos and audios as definitive evidence of events. In
this paper, we highlight a few of these challenges and discuss the research opportunities in this direction.

קישור למאמר המלא