החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

המדד להנגשת מידע ושירותי ממשל לחברה הערבית

על רקע נתונים, המצביעים על קיומו של פער בהנגשה ובשימוש בשירותים ממשלתיים דיגיטליים בחברה הערבית ומתוך מודעות לחשיבות של צמצום הפערים החברתיים והכלכליים השתתף הפורום עם איגוד האינטרנט הישראלי בהשקת מדד, אשר בוחן את רמת הנגישות הלשונית של מידע ושל שירותים באתרים של משרדי הממשלה.