החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

המדריך לקידום אוריינות דיגיטלית ולהערכת תכניות

המדריך הופק בשיתוף משרד הדיגיטל הלאומי, אלכא-ג'וינט וחברת Kayma, עבור אנשי מקצוע ברשות מקומית או ממשלתית או בכל גוף אחר המספק שירותים לציבור, המעוניינים להוביל שינוי בתחום האוריינות הדיגיטלית. החברה בישראל מורכבת מקבוצות אוכלוסייה שונות, הנבדלות זו מזו בין השאר באופן השימוש באמצעים דיגיטליים. שונות זו מכונה "הפער הדיגיטלי". בישראל, פער זה ניכר בעיקר בקרב האוכלוסייה הערבית והחרדית ואוכלוסיית הגיל השלישי, הנמצאות הרחק מאחור מבחינת השימוש באמצעים דיגיטליים. המדריך נועד לסייע בבניית מתודולוגיה ולהקנות כלים פרקטיים לצמצום הפער הדיגיטלי. מטרתו ליצור מתווה עבודה, כלים וטכניקות שניתן להיעזר בהם כדי למדוד ולהעריך את רמת האוריינות הדיגיטלית. חלקו הראשון של המדריך מוקדש להכרת סוגיית הפער הדיגיטלי, חלקו השני סוקר את הפערים השונים בכל אחת מהאוכלוסיות, חלקו השלישי מספק מתודולוגיה וכלי עבודה למדידת הפער, יצירת התוכניות ומדידתן.

https://digital-literacy-playbook.com/index.html#welcome