החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

תיקון חוק הבחירות הישראלי: חובה לגלות את זהות המפרסם של מודעות ותעמולת בחירות

ביום 30.6.2022, התקבל חוק הבחירות לכנסת ה-25, אותו יזמה ועדת חוקה, חוק ומשפט, המתקן בין היתר את חוק הבחירות (דרכי תעמולה) וקובע שפרסום מודעת בחירות (ברשתות החברתיות ובכלל) חייב לגלות את זהות המפרסם ושל האדם או המפלגה שהוא פועל מטעמו. זאת, מתוך הכרה בכך שכיום רוב תעמולת הבחירות נעשית במרחב המקוון וברשתות החברתיות בפרט ובמטרה להתמודד עם הפצת פייק ניוז או שימוש באמצעים טכנולוגיים להשפעה לא הוגנת על דעת הקהל.

חוק הבחירות לכנסת ה-25

התיקון לחוק מבהיר כי "מודעת בחירות" תיחשב ככל תעמולת בחירות שפורסמה עבור תשלום או שנעשית על ידי מתמודד בבחירות, גוף הקשור לסיעה או גוף פעיל בבחירות. הגדרה של "מודעת בחירות" מנוסחת באופן שאינו מוגבל לסוג פרסום כלשהו או לסוג מדיה מסוים ולכן חלה גם על תעמולה או מודעות בחירות אשר יפורסמו במרחב המקוון וברשתות החברתיות בפרט. על מי שיפעל בניגוד לסעיף זה, ניתן יהיה להטיל סנקציות פליליות של עד שישה חודשי מאסר או קנס של עד 29,200 שקלים. בנוסף, במקרה של הפרה של הוראות התיקון, תוכל וועדת הבחירות להוציא צו מניעה לתוכן המפר.

עדכון זה של חוק הבחירות מבוסס על המלצות הוועדה הציבורית לבחינת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) משנת 2017, אשר מונתה לצורך בחינת כללי תעמולת הבחירות בעידן הרשת וטכנולוגיות תקשורת חדשות; ועל רקע מקרים מישראל והעולם בהם משתמשים פיקטיביים שימשו פוליטיקאים לצורך יצירת מצג שווא של תמיכה בעמדותיהם או במועמדותם. אחת מהמלצותיה המרכזיות של הוועדה הייתה להגביר את השקיפות של תעמולת הבחירות, במטרה לצמצם את הדרכים בהן ניתן להשתמש בהטעיה והשפעה על דעת קהל בתעמולת בחירות ברשתות החברתיות. וועדה זו אבחנה כי בעידן הנוכחי רוב תעמולת הבחירות נעשית ברשת האינטרנטית ועל כן קיים צורך לשנות את חוקי התעמולה בהתאם. תפיסה זו באה לידי ביטוי גם בדברי חברי וועדת החוקה, כפי שניתן לראות מדבריו של ראש ועדת חוק, חוקה ומשפט, ח"כ גלעד קריב, שאמר שמטרת התיקון היא להתמודד עם: "תעמולת בחירות לא שקופה, הפצת פייק ניוז על ידי מפלגות בסתר ומתקפות בוטים ממומנות".