החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

טיוטת חוק למניעת הסתה ברשתות חברתיות, התשפ"ב-2021

ביום 27.12.2021 אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את טיוטת חוק "מניעת הסתה ברשתות חברתיות", שהועלתה על ידי שר המשפטים גדעון סער.

בתמצית הצעת החוק מבקשת להסמיך את בתי המשפט המחוזיים בישראל, לפי בקשה של גורמי הפרקליטות הרלוונטיים, לתת צו המחייב מפרסם תוכן, בעלים או מפעילי אתרי אינטרנט (לרבות אפליקציות ורשתות חברתיות) להסיר מהם תכנים, אם בית המשפט שוכנע כי פרסום התוכן מהווה עבירה פלילית ובנסיבות העניין קיימת אפשרות ממשית שהמשך הפרסום יפגע בביטחונו של אדם, בביטחונו של הציבור או בביטחון המדינה.

הסדרים מרכזיים בטיוטת החוק:

  • נוסף על מתן צווים להסרת תוכן, בתי המשפט רשאי גם לחייב ספק שירות איתור אינטרנט (כגון מנועי חיפוש) שלא לאפשר את איתור התוכן שלגביו ניתן הצו.
  • במקרים בהם לעמדת גורמי הפרקליטות יש צורך בהסרת מיידית של תוכן באינטרנט בית המשפט ידון ויחליט בבקשה לא יאוחר מ-48 שעות ממועד הגשתה.
  • הדיון במתן צו להסרת תוכן יתקיים במעמד כל הגורמים הרלוונטים, אך יכול להיעשות במעמד צד אחד כאשר יש מניעה להזמינם או בשל נסיבות של דחיפות מיוחדת.
  • לשם החלטות בבקשות להסרת תכנים לפי חוק זה בית המשפט רשאי להסתמך על ראיות שאינן קבילות במשפט.
  • ניתן לערער לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט בבקשה למתן צו לפי חוק זה, בתוך 30 ימים ממועד ההחלטה.
  • שר המשפטים ידווח לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת בכל שנה על מספר הבקשות לצווי הסרת תוכן שהתבקשו, בחלוקה לפי העבירות והעילה בגינה התבקש הצו.

טיוטת חוק למניעת הסתה ברשתות חברתיות, התשפ"ב-2021

פניה מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה ואיגוד האינטרנט הישראלי לוועדת השרים לענייני חקיקה בעניין טיוטת חוק למניעת הסתה ברשתות החברתיות, התשפ"ב-2021 (24.12.2021)

ביום 10.1.2022 פורסמה יוזמת החקיקה כהצעת חוק ממשלתית, תחת הכותרת "הצעת חוק להגנה על הציבור מפני פרסומים מסוכנים באינטרנט, התשפ"ב-2022" ללא שינויים מהותיים בתוכנה. לסקירת הצעת החוק הממשלתית – לחצו כאן.