החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הצ"ח הגבלת גישה לאתר אינטרנט לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ז-2017

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת דנה בעת האחרונה בהכנתה לקריאה שנייה ושלישית של הצ"ח הגבלת גישה לאתר אינטרנט. הצעת החוק כוללת הסדר משפטי חדש שיאפשר לחסום גישה לאתר אינטרנט אם חסימת הגישה חיונית להמשך ביצוע של עבירה.

נייר העמדה שלהלן הוגש לוועדת החוקה של הכנסת בשם איגוד האינטרנט הישראלי, האגודה לזכויות האזרח בישראל, התנועה לחופש המידע והקליניקה למשפט וטכנולוגיה לקראת הדיון של הוועדה ב-19 ביוני 2017.

בנייר מוצגים הקשיים בהסדר המוצע והחובה לפעול בזהירות מופלגת בשימוש באמצעי של חסימת גישה לאתרים והצורך לוודא כי ההליכים וההסדרים הקשורים להפעלת מנגנון חסימת הגישה יופעלו באופן שקוף ופומבי ככל שניתן.

דרישת הארגונים היא כי בהצעת החוק ישולב מודל שקיפות הבנוי משלושה נדבכים – שקיפות, בחינה ציבורית של הדברים (המתאפשרת לאור עקרון השקיפות) וכן ביקורת שיפוטית על הנעשה. מודל זה, ייאפשר לצמצם את הפגיעה בזכויות הכרוכה בהסדר המוצע וביקורת שלו.

לקריאת נייר העמדה