חזרה לעמוד הקודם

מחקר משווה – חסימת תכנים

מחקר זה בוצע עבור איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) על ידי חברת לקסידל על מנת לספק תשתית ידע השוואתי וכלים למחוקק הישראלי, אשר על סדר יומו עומדות מספר יוזמות להידוק הפיקוח השלטוני על תעבורת התוכן ברשת האינטרנט:

  1. שתי הצעות חוק, שכינויין ביחד הוא "חוק הפייסבוק", עוסקות בהתוויית הליך משפטי, במסגרתו יהא בית המשפט לעניינים מנהליים רשאי להורות לספקיות תוכן באינטרנט להסיר תוכן עברייני מהרשת שיש בו כדי להוות סיכון ממשי לבטחונו של אדם, או לבטחון הציבור או לבטחון המדינה, או הפניה אליו, ומבקש לחייב את הרשתות החברתיות לנטר באופן רצוף תוכן זה לשם איתור של תכנים מפרים כאמור.
  2. שתי הצעות חוק נוספות מתמקדות בנסיון הגנה על קטינים מפני תכנים פוגעניים באינטרנט. על פי יוזמות אלה, המוכרות כ-"חוק הפורנו", יחוייבו ספקיות הגישה לאינטרנט (ISPs) לספק תוכנת סינון אתרים עבור הלקוחות כברירת מחדל (opt-out) וללא תשלום. המדינה תעודד אותן לעשות כן באמצעות תשלום עבור כל מנוי שיעשה שימוש בתוכנת הסינון. הצעת חוק זו באה לתקן סעיף קיים בחוק התקשורת הקובע כי ספקיות הגישה מחוייבות לאפשר ללקוחותיהן לקבל תוכנת סינון על פי בקשה (opt-in) וליידע אותם על אתרים פוגעניים, תכנים פוגעניים באינטרנט ואפשרויות ההגנה מפניהם באמצעים שונים. כלומר, משמעות ההצעה היא הפיכת ברירת המחדל הקיימת כיום, כך שכולם יהיו מסוננים אלא אם ביקשו לא להיות מסוננים.

מטרת המסמך לסייע למקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת לגבש רגולציה (ובכלל זאת גם חקיקה) שתהיה יעילה בהגנה על תומתם של קטינים מחד גיסא ותשמר ערכי יסוד (דוגמת חופש הביטוי, פרטיות והזכות למידע) מאידך גיסא. זאת, באמצעות הרחבת ידיעתם על הניסיון הבינלאומי בתחום.

מחקר משווה – חסימת תכנים