החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

התייחסות האיגוד להצעות חוק הפוגעות בחופש השימוש ברשת האינטרנט

התייחסות איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) להצעת חוק פ/3110/20 הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת, התשע"ו–2016 והצעת חוק פ/2522/20 חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת סינון אתרים פוגעניים), התשע"ו–2016

ועדת השרים לחקיקה אמורה לדון ביום ראשון 17.7.2016 בשתי הצעות חוק הקשורות ברשת האינטרנט – הצ"ח התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת סינון אתרים פוגעניים) של ח"כ שולי מועלם ואח' (להלן – הצעת חוק סינון אתרים) והצ"ח הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת של ח"כ רויטל סויד ואח' (להלן – הצעת חוק הסרת פרסום הסתה).

עמדת איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) (להלן – האיגוד) היא כי חקיקת ההצעות עשויה לפגוע, כל אחת מכיוונה, בחופש השימוש ברשת האינטרנט, שהוא ליבה של הדמוקרטיה המודרנית, וראוי שהם יוסרו מסדר היום.

האיגוד פועל באופן מתמיד בסוגיות של הגנה על הציבור מפני תופעות שליליות באינטרנט (ראו www.safe.org.il) מחד גיסא, ולשמירה על עקרונות דמוקרטיים יסודיים באינטרנט אשר מבוססת על חופש הרשת מאידך גיסא. נבקש לציין כי עמדתנו זו מבוססת על עיסוק רב שנים באיזון הנכון בין שני כיוונים נוגדים אלה, שהוא פרקטי ומבוסס עובדות.

נתייחס לכל אחת מההצעות כסדרן.

לקריאת נייר העמדה בנוגע ל-2 הצעות החוק – לחצו כאן