חזרה לעמוד הקודם

נייר עמדה: תובענה ייצוגית בגין הפרת דיני הגנת הפרטיות

בראשית שנת 2021 פרסם הצוות הבין-משרדי לבחינת ההסדרים הקבועים בחוק תובענות ייצוגית קול קורא ביחס לתיקונים הנדרשים בחוק.

ביום 14.2.2021 הוגשה התייחסות איגוד האינטרנט הישראלי לקול הקורא, לפיה הרחבת קשת המקרים בהם ניתן יהיה להגיש תובענה ייצוגית בגין פגיעה בפרטיות, גם למקרים בהם לא מתקיימים יחסי עוסק- לקוח, היא חיונית לשם חיזוק את הזכות לפרטיות וההגנה על מאגרי מידע, כמנגנון משלים של אכיפה פרטית. זאת, במיוחד בעידן הרשת והמידע הנוכחי, בו אין אפשרות מעשית לאכיפה ציבורית או לפיקוח אחר אינספור הגורמים האוספים או מנהלים מידע אישי במרחב במקוון.

התייחסות איגוד האינטרנט הישראלי לקול הקורא בנושא עדכון חוק תובענות ייצוגיות (14.2.2021)