חזרה לעמוד הקודם

הערות לתזכיר חוק חשיפת פרטי משתמש ברשת תקשורת אלקטרונית (התשע"א-2011)