חזרה לעמוד הקודם

התייחסות איגוד האינטרנט לתזכיר חוק-יסוד: זכויות בחקירה ובמשפט הפלילי

ביום 17.1.2022 פורסם להערות הציבור תזכיר חוק-יסוד: זכויות בחקירה ובמשפט הפלילי, מטעם משרד המשפטים. בהצעת חוק-היסוד מוצע לכלול את הזכות להליך הוגן, הזכות לייצוג משפטי, חזקת החפות, עקרונות יסוד בהליך הפלילי כגון עיקרון החוקיות ועיקרון האשמה, הזכות להימנע מהפללה עצמית, זכויות בהליכי חקירה ומעצר, הזכות של אדם שלא יוטל עליו עונש גופני, אכזרי או לא אנושי.

ביום 6.2.2022 הגיש איגוד האינטרנט הישראלי התייחסותו להצעת חוק-היסוד, בה בירך על יוזמת שר המשפטים להשלים את מפעל חוקי היסוד וההגנה על זכויות האדם בישראל, ובפרט בנוגע לממשקים שבין הפרט לבין רשויות אכיפת החוק והדגיש את הצורך לחזק את ההגנה אותה נוסח הצעת-חוק היסוד בנוגע לחקירות דיגיטליות:

  • יש לעגן מפורשות את החובה להגן על הזכויות החוקתיות לפרטיות ולהליך הוגן בהליך חקירה. זאת, בשים לב לכך שנוסחו הנוכחי של סעיף 9(א) מונה מפורשות רק את הזכויות החוקתיות לכבוד האדם ולשלמות הגוף בהקשר של "זכויות בהליכי חקירה".
  • אין להגביל את ההגנה החוקתית על זכויות בהליכי חקירה רק ל-"חקירת עבירה" ספציפית כפי שעולה מנוסחו הנוכחי של התזכיר. נדרש לקבוע כי החובה לשמור על זכויות יסוד בהליכי חקירה חלה גם על פעולות משטרתיות של איסוף מידע העשוי לשמש בעתיד לחקירת עבירה (למשל, פעולות חקירה המסווגת כחומר מודיעיני ויצירת מאגרי מידע שאינם חלק מחקירת עבירה ספציפית, כפי נעשה לכאורה במידע שהתקבל מכלי פגסוס של חברת NSO).
  • יש לעדכן את תזכיר החוק כך שיספק הגנה ראויה לזכויות בחקירה ובמשפט הפלילי אשר מתקיימים בנוגע לאזרח ללא ידיעתו. מהפכת הרשת והמידע של המאה ה-21 העבירה נפח נכבד מהליכי החקירה למרחב המקוון, בו לרשויות החקירה יש יכולות מעקב וחקירה חסרות תקדים שאינן מחייבות כל אינטראקציה מול נושא החקירה. על רקע זה, התזכיר אינו מספק הגנה ראויה על זכויות בחקירה ובמשפט הפלילי מקום בו היא נדרשת יותר מכל: שלב החקירה הסמויה. למשל, באמצעות החובה את האזרח כי נעשתה חקירה בעניינו לאחר השלמת שלב איסוף הראיות בחקירה, וגם אם זו נסגרה.

התייחסות איגוד האינטרנט לתזכיר חוק-יסוד זכויות בחקירה ובהליך הפלילי (6.2.2022)