החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

Data Portability בישראל: יוזמת חקיקה ועמדת איגוד האינטרנט

העידן הדיגיטלי הגביר את האיסוף והשימוש בנתוני צרכנים, באופן שיש בו כדי לשנות משמעותית את ההתנהלות הכלכלית והחברתית ברחבי העולם, תוך פיתוח מוצרים ושירותים מקוונים חדשניים, לרוב ללא עלות כספית לצרכן. היקפו העצום של איסוף המידע על צרכנים והעדפותיהם מעלה חששות בלתי-מבוטלים, לרבות פגיעה רחבת-היקף בפרטיות ושימוש בנתונים האישיים של צרכנים באופן כדי לבצע מניפולציות צרכניות או לפגוע בתחרות.

לשם התמודדות עם אתגרים אלו, הוקם לאחרונה בישראל צוות משותף של רשות התחרות, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והרשות להגנת הפרטיות צוות משותף לעיסוק בסוגיות מרכזיות בתחום הכלכלה הדיגיטלית. זאת במטרה לקדם ולהבטיח שמירת אינטרסים ציבוריים, בין היתר, לאור התעצמותן של חברות אינטרנט גדולות וכוחן הגובר של רשתות חברתיות ופלטפורמות דיגיטליות נוספות.

בכלל זה, קיים הצוות המשותף תהליך חשיבה אודות הזכות לניוד מידע (data portability) של צרכנים ישראלים. הזכות לניוד מידע, אשר קיימת בדיני האיחוד האירופי וחלק ממדינות ארצות הברית, מאפשרת לאדם לבקש שיועבר לרשותו באופן מקוון מידע שגוף מסוים אסף עליו כך שיוכל לבצע בו שימושים נוספים או חוזרים בין אם באופן אישי ובין אם ע"י העברתו לגוף אחר.

זאת, במטרה לאפשר שליטה טובה יותר של אדם על נתוניו האישיים, פיתוח מוצרים חדשים ושיפור מוצרים קיימים בהתבסס על המידע שנאגר, הקלה על העברת המידע מחברה לחברה, שקיפות לצרכן והגברה של התחרות בשוק הדיגיטלי.

בחודש ינואר 2021 פרסם הצוות המשותף נייר עמדה הממליץ לקבוע בישראל זכות כללית לניוד מידע, ובוחן את היקפה הראוי של הזכות והמנגנונים למימושה. בכלל זה, הומלץ כי המידע שעליו חלה זכות הניוד יהיה מוגבל למידע שמסר הצרכן לגוף מסוים (למשל, פרטים שנתן בעת הרשמה לאתר), או פרטים שנאספו על אותו אדם בידי הגוף איתו התקשר (למשל, היסטוריית הגלישה שלו או הצריכה שלו).

תמצית עמדת איגוד האינטרנט הישראלי

איגוד האינטרנט הישראלי שותף לעמדה כי אכן ראוי לעגן את הזכות לניוד מידע בדין הישראלי, והציג בפני הצוות המשותף מספר עקרונות מנחים להמשך עיצוב ההסדר החקיקתי:

  • יש לסייג את הנחת העבודה לפיה הגברת היקף וסוג המידע שנאסף על צרכנים בהכרח מועילה להם, מכיוון שמידע אישי אודות צרכנים והתנהגותם עשוי להיות מנוצל לרעה לשם מניפולציות פסיכולוגיות או אפליה פסולה בין סוגים שונים של צרכנים. נוכח המשקל הרב שמייחס נייר העמדה המשותף לתכלית של הגברת כמות וסוגי המידע האישי שייאספו, יש להבהיר כי זו אינה תכלית שצריכה לעמוד בבסיס הזכות לניוד מידע.
  • ראוי שלא לאפשר העברת מידע אישית ישירות מעוסק אחד לעוסק אחר "בלחיצת כפתור", אלא להעניק לצרכן תפקיד אקטיבי ומיודע בשליטה על גורל הנתונים האישיים אודותיו.
  • עיגון הזכות להעברת מידע בדין הישראל נדרש להיעשות תוך התייחסות מפורשת לגורל הנתונים הנמצאים בשליטת הצד המעביר, לאחר שההעברה הושלמה (האם המעביר מחייב או רשאי לשמור חלק מהנתונים כחלק מאחריותו המקצועית).

תגובת איגוד האינטרנט הישראלי לקול קורא בעניין הזכות לניוד מידע (24.2.2021)