החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

מענה לדוח הביניים – וועדת שכטר לבחינת האסדרה על שידורים מסחריים