חזרה לעמוד הקודם

מכתב למשרד התקשורת בנושא ניטראליות הרשת

מדיניות הפליה בהעברת תוכן על ידי ספק תשתיות

לכבוד:

עו"ד (מהנדס) חיים גירון 7 ביוני 2009
מנכ"ל משרד התקשורת
רח' אחד העם 9
תל אביב

אנו עוקבים בדאגה אחר הפרסומים בעיתונות כאילו חלק מהחברות הסלולאריות מחתימות את לקוחותיהן על סעיפים המתירים לחברתם לחסום או להאט העברת תכנים מסויימים כמו יישומי VoIP (בפרט תוכנת Skype ) והעברת קבצים בין עמיתים (תקשורת Peer to Peer ).

מדיניות זו מנוגדת לעקרון הרווח של ניטראליות הרשת, לפיו אין להתיר לספק תשתיות רשת להפלות בין תכנים שונים המועברים דרך התשתית. זאת, על-ידי הבטחת הפרדה בשליטה בתוכן ושליטה בתווך המעביר אותו. פעולה מסוג המדובר פוגעת בצרכנים ובעקרון חופש הביטוי והתחרות.

קיים חשש כי חברות השולטות בתשתיות יפגעו במשתמשי הקצה ובתחרות בשוק. כך למשל, עשוי ספק להאט את קצב העברת הנתונים מאתרי חברה מתחרה אל לקוחותיו. הניטרליות תבטיח את התפתחות כל אחת מ "שכבות" האינטרנט בנפרד, תוך שימור הכוח והאוטונומיה של משתמש הקצה; היא אף תבטיח כי זהות ואופי הטכנולוגיות הדומיננטיות של המחר יקבעו על ידי רוב המשתמשים, ולא קומץ בעלי כוח, ממון ושררה.

מתוך הבנה של עקרון ניטרליות הרשת, דאג משרד התקשורת בתקנות שונות בתחום הטלפוניה למנוע מצב של הפליה, וחייב את חברת הבזק, בעלת מונופול על תשתיות הכבילה, "[ל]ספק שירותי תשתית לבעל רשיון אחר, באופן שיאפשר לבעל הרשיון האחר לספק את שירותיו ללקוחותיו (…)"1 ; וכן, גם בהתאם להמלצות דו"ח הוועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל, שהמליצה כי "יש לחייב את בעלי התשתיות האוניברסאליות (…) במכירה ובהחכרת מקטעי גישה למתחרים" ו "שחובת מתן גישה לתשתית לספקים עצמאיים הפועלים בשוק הסיטונאי בכל רבדיו, תחול בצורה שווה על כל בעלי התשתיות הנייחות האוניברסאליות בכפוף לישימות טכנולוגית"2.

אנו מודעים לכך שהנושא מורכב ושיש היבטים שונים. גם האיחוד האירופאי בוחן את הנושא3.

איגוד האינטרנט הישראלי קורא למשרד התקשורת להבטיח תִּפְעוּלִיּוּת בֵּינִית (Interoperability) של רשתות, כלכלה דיגיטאלית חופשית ומניעת חסמים מלאכותיים המונעים כניסה של שירותים חדשים.

בברכה,
רימון לוי
נשיא
איגוד האינטרנט הישראלי
העתקים: ד"ר אסף כהן, סמנכ"ל בכיר כלכלה ותקציבים, משרד התקשורת
עו"ד נוגה רובינשטיין, היועמ"ש, משרד התקשורת

הערות

מכתב למשרד התקשורת בנושא ניטראליות הרשת – מדיניות הפליה בהעברת תוכן על ידי ספק תשתיות