החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הרשות לניהול המאגר הביומטרי – הדוח החצי שנתי השישי

תקציר:

הרשות לניהול המאגר הביומטרי מציגה את הדוח התקופתי המודד ומעריך את פעילות המאגר.

תיאור:

הדוח הנוכחי הוא האחרון לתקופת המבחן שקבעה המדינה, בה תועדו, נמדדו והוערכו הפעולות שנעשו על ידי הרשות לניהול המאגר הביומטרי במשך שלוש שנים. הדיווח הנוכחי מתאר את הפעילות שבין 31/12/2015 ועד 30/6/2016.

על פי המוצג בדוח המדינה מאפשרת רמה גבוהה של ביטחון אישי והגנה על פרטיות התושבים על ידי הנפקת תיעוד ביומטרי חכם המבוסס על פעילות המאגר הביומטרי. למאגר הביומטרי הצטרפו 1,022,934 תושבים מתחילת הפרויקט. חלקם בחרו בדרכון הביומטרי החדש, חלקם בתעודת הזהות הביומטרית וחלקם ביקשו לקבל את שני סוגי המסמכים גם יחד.

בתקופת הדיווח השישית הוגשו 212,543 בקשות מתוכן הצטרפו 167,574 תושבים חדשים ונכללו במאגר.

מתוך הבקשות בתקופת הדוח 86% היו בקשות להנפקה עבור מבוגרים ו- 14% עבור ילדים.

במהלך התקופה אותרו 114 אירועים של הרכשה מוטעית או התחזות לצורך קבלת תיעוד במרמה. ההנפקה נעצרה ביותר מ-95% מהמקרים בהם התבצעה הרכשה כפולה, ו-95% מהנסיונות להתחזות בזהות כפולה נעצרו.