חזרה לעמוד הקודם

סקר נגישות אתרי המפלגות לכנסת ה-19 (2013)

‏לקראת כנס בנושא נגישות אתרי אינטרנט, שערכה עמותת נגישות ישראל בשיתוף איגוד האינטרנט הישראלי, נערך סקר הבודק האם אתרי האינטרנט של המפלגות המתמודדות לכנסת ה -19 ומצעי המפלגות נגישים וניתנים לקריאה ע"י אזרחים עם מוגבלות.

בסקר נבדקו עמודי הבית, דפי המצע של כל מפלגה, ודף "צור קשר". בדיקות הנגישות התבצעו על ידי בודקים עם מוגבלויות שונות: לקויי ראייה, עיוורים, לקויי שמיעה וחרשים, מוגבלות מוטורית ונפשית. במהלך הבדיקות נעשה שימוש בטכנולוגיה מסייעת לנגישות המשמשת אנשים עם מוגבלות בעת הגלישה ברשת האינטרנט. להלן תוצאות ממצאי הסקר – 

  • המסקנה הראשית של הסקר היא כי כל אתרי המפלגות נכשלו במבחן הנגישות 
 שם המפלגה נגישות עמוד הבית    נגישות דף המצע נגישות לצור קשר  ציון סופי באחוזים     
 הירוקים  43%  40%  36%  39%
 הבית היהודי  36%  33% 37%   35%
 העבודה  45%  – 19%   32%
 יש עתיד  32%  32% 28%   31%
 ש"ס  47%  22% 16%   29%
 חד"ש  40%  18% 26%   28%
 ליכוד ביתנו  31%  24% 25%   26%
 מר"צ  25%  20% 30%   25%

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: