החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

בינה מלאכותית ולמידת מכונה: ייצוגי שפות, שימוש בקרב חברות והשפעה על הפרודוקטיביות שלהן (2023)

המונח 'AI', או בעברית 'בינה מלאכותית', מתייחס למקרים שבהם מנסים לדמות תהליכי חשיבה אנושית באמצעות טכנולוגיות. כיום ניתן למצוא שימוש ב-AI במגוון מוצרים – מנועי חיפוש מתקדמים, שימוש במערכות המלצה, קלט ועיבוד של דיבור אנושי, מחוללי תוכן (כמו ChatGPT ו-Dall-E), שימוש בבוטים, מערכות מיון מידע אוטומטיות ועוד. להלן פירוט נתונים מרכזיים אודות שימוש ב-AI, אשר פורסמו ע"י ארגון ה-OECD במהלך שנת 2023.

חלק א' – התפלגות מאגרי הנתונים לפיתוח AI לפי שפות ושימוש

המידע להלן עדכני לאפריל 2023, ובוחן את פילוח מאגרי המידע הנמצאים בממשק של חברת 'Hugging Face' ואשר נועדו לסייע בפיתוח טכנולוגיות AI. המאגרים הללו נועדו להעשיר את הידע שמזינים לאלגוריתמים בעת תהליכי למידת מכונה על מנת לצמצם פערים שנגרמו כתוצאה מאימון האלגוריתמים על מסדי נתונים מוסתים (למשל, לנסות למנוע מצב בו אלגוריתם זיהוי פנים אומן בעיקר על תמונות של גברים לבנים, ולכן מתקשה לזהות נשים או אנשים בעלי צבע עור שונה).

 

 

חלק ב' – רגרסיות שימוש ב-AI, והשפעת AI על פרודוקטיביות

המידע להלן מכיל נתונים שפורסמו בפברואר 2023 ומציג רגרסיות שכללו שני מודלים עיקריים: המודל הראשון התמקד בגורמים הקשורים לשימוש בטכנולוגיה על ידי חברות, כולל מאפיינים שלהן במונחי גודל וגיל, וגורמים משלימים נוספים שקשורים לדיגיטליזציה; המודל השני התמקד בקשר בין פרודוקטיביות של חברות (במונחי היחס בין רווח לכמות עובדים בחברה) ושימוש בטכנולוגיה, כולל ברצף אינטראקציות רלוונטיות וגורמים משפיעים ברמת הפירמה (נכסים משלימים, תעשייה וכו').