החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

סקרי האקלים במבחני המיצב תשע"ג (2013)

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית הינם חלק מסקרי המיצ"ב השנתיים שעורך משרד החינוך במטרה לספק תמונת מצב מקיפה ומגוונת של בתי הספר במדינה. בשונה מהפרקים האחרים, הבוחנים את רמת התלמידים במקצועות הליבה, מדדי האקלים נועדו לבחון נושאים חברתיים וחינוכיים הקשורים לסביבת הלימוד. 

במסגרת שאלון האקלים נבדקים מספר מדדים כמו שימוש במחשב במסגרת שיעורי הלימוד במקצועות המיצ"ב (לשון, אנגלית, מתמטיקה ומדע), מתן מטלות הכוללות חיפוש מידע ברשת ושימוש באינטרנט לצורכי למידה. המדד האחרון כולל שימוש באתר האינטרנט של בית הספר, התכתבות בדוא"ל עם המורים,  העלאת חומרים לאתר בית הספר, הורדת חומרי לימוד והשתתפות בקבוצות דיון בנושאים לימודיים.

בדוחות עצמם ניתן למצוא מגוון רחב של נושאים אחרים כמו גם חיתוכים נוספים של הנתונים המובאים בהמשך (עברית \ ערבית). בנוסף, באתר "(כמעט) הכל אודות מוסדות החינוך" ניתן למצוא את תוצאות המדדים השונים ברמת בית הספר. להלן ממצאים עיקריים הקשורים לשימוש באינטרנט מדוח האקלים וסביבה פדגגוית לשנת תשע"ג הנגועים לכלל אוכלוסיית התלמידים –

  • 49% מהתלמידים בכיתות ה' עד ו' ו-28% מהתלמידים בכיתות ז' עד ט' השתמשו במחשב בלפחות אחד משיעורי הלימוד במקצועות המיצ"ב.
  • 45% מהתלמידים בכיתות ה' עד ו', 33% מהתלמידים בכיתות ז' עד ט' ו-31% מהתלמידים בכיתות י'  עד י"א השתמשו באינטרנט לצורכי למידה (בהתאם למדד שפורט למעלה).
  •  78% מהתלמידים בכיתות ה'-  ו', 67% מהתלמידים בכיתות ז' עד ט' ו-62% מהתלמידים בכיתות י' עד י" ביקרו באתר בית הספר בחודש שקדם לביצוע הסקר.
  • 31% מהתלמידים בכיתות ה'-  ו', 29% מהתלמידים בכיתות ז' עד ט' ו-40% מהתלמידים בכיתות י' עד י"א התכתבו עם מורה באמצעות דוא"ל.
  • 36% מהתלמידים בכיתות ה'-  ו', 17% מהתלמידים בכיתות ז' עד ט' ו-8% מהתלמידים בכיתות י' עד י"א העלו חומרים משלהם לאתר האינטרנט של ביה"ס.
  • 48% מהתלמידים בכיתות ה'-  ו', 40% מהתלמידים בכיתות ז' עד ט' ו-36% מהתלמידים בכיתות י' עד י"א הורידו חומרי לימוד מאתר ביה"ס.
  • 35% מהתלמידים בכיתות ה'-  ו', 14% מהתלמידים בכיתות ז' עד ט' ו-7% מהתלמידים בכיתות י' עד י"א השתתפו בקבוצות דיון בית ספריות.