החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

טכנולוגיות חדשות במערכת הבנקאות הישראלית (2019)

לצורך קידום הטמעת חדשנות בבנקאות הפיקוח על הבנקים פעל להסיר חסמים רגולטוריים. לשם כך הוא הסיר חסמים למעבר אל טכנולוגיית ענן, עדכן את הוראות הפיקוח כך שיתאפשר ללקוחות לבצע פעולות באמצעים ישירים ומרחוק (במייל, באמצעות טכנולוגיות לזיהוי פנים ועוד), ועודד שיתופי פעולה של בנקים עם חברות פינטק, שמסייעות בהטמעת חדשנות לטובת הלקוחות וייעול תהליכים עבודה בבנקים. התאמת המודל העסקי של הבנקים, גם תוך נטילת סיכונים מסוימים בתחומי הטכנולוגיה והחדשנות, נדרשת כדי להציע ללקוחות שירות טוב יותר, חדשני ומותאם לדרישותיהם, וגם כדי לפעול להבטחת קיומו של מודל עסקי בנקאי בר קיימא ולנהל סיכון גדול יותר – הסיכון האסטרטגי של הבנקים. אחד המדדים שמלמדים על השינוי הדיגיטלי המתחולל במערכת הבנקאית הוא אחוז הפעולות הבנקאיות שמשקי הבית מבצעים באמצעים דיגיטליים וישירים. מאז שהפיקוח החל למדוד נתון זה עלה שיעור הפעולות המבוצעות באמצעים ישירים מ-45% מכלל הפעולות הבנקאיות בשנת 2016 ל-60% בשנת 2018. במקביל פעל הפיקוח כדי להבטיח שכל פעולותיהם של הלקוחות בדיגיטל יהיו זולות יותר מן הפעולות המבוצעות מול פקיד.

ממצאים מתוך הדו"ח:

  • מספר המשרות במערכת הבנקאית פחת בכ-2.5% (כ-1,000 משרות), בהמשך למגמה של השנים האחרונות. הירידה של מספר המשרות בשנת 2018 נבעה, בדומה לירידתו בשנים קודמות, מהפחתת המשרות ברמות השכר הנמוכות (עד 360 אלפי ש"ח בשנה) ומהמשך הירידה במספר המשרות של עובדי הבנקים במשרדיהם בחו"ל, והיא קוזזה חלקית על ידי גידול מספר המשרות ברמות השכר הבינוניות-גבוהות (מעל 360 אלפי ש"ח בשנה). מגמה זו משקפת שינוי בתמהיל העובדים במערכת הבנקאית עם גיוס עובדים מתחומי הטכנולוגיה העילית, המתאפיינים ברמות שכר בינוניות-גבוהות.
  • מספר הסניפים הצטמצם השנה בכ-1.4% (15 סניפים). מאז שנת 2011 ירד מספרם בשיעור מצטבר של כ-8% בלבד, פחות מהממוצע במדינות האיחוד האירופי ובארצות הברית (ירידה של כ-20%). 
  • שיעור הפעולות הבנקאיות שעשו משקי הבית בערוצים אלה עלה בשנה הנסקרת לכ-60% מסך הפעולות, וזאת לעומת כ-55% בשנת 2017 ו-45% בשנת 2016. 

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: