החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

תפיסות ועמדות בציבור כלפי מעמד המדע והטכנולוגיה (2013)

כחלק מחוברת "מדדים למדע, לטכנולוגיה ולחדשנות בישראל" פרסם מוסד שמואל נאמן סקר שנערך בסוף שנת 2011 העוסק בתפיסות ועמדות הציבור הישראלי בנושאים שונים הקשורים למעמד המדע והטכנולוגיה. סקר זה מהווה המשך לסקר שנערך בשנת 2009, בהזמנת המול מו"פ ובביצוע מכון "דחף".

הסקר הנוכחי, כמו הסקר הקודם, בוחן עמדות באוכלוסייה הכללית כלפי נושאים הקשורים למדע וטכנולוגיה וכחלק מכך עוסק גם בעמדות הציבור כלפי השימוש באינטרנט. בסקר השתתפו 528 משיבים המייצגים את האוכלוסייה הבוגרת בישראל.  להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר –

  •  האינטרנט הינו מקור המידע השכיח ביותר. 72% מהמשיבים משתמשים לעיתים קרובות או די קרובות באינטרנט לקבלת מידע, 68%  משתמשים בטלוויזיה, 59% באנשים בסביבת המרואיין וכ-25% מהמרואיינים משתמשים בספריות, מוזיאונים ועיתונים מדעיים.
  • בריאות הינו הנושא בעל רמת העניין הרבבה ביותר בקרב המרואיינים (80% מהמרואיינים) ולאחר מכן איכות הסביבה (60%) ובמקום השלישי מחשוב ואינטרנט (50% מהמרואיינים)
  • כמחצית מהמרואיינים (51%) חושבים שההישגים בתחום הטכנולוגיה תורמים לכל שכבות האוכלוסייה בעוד כרבע מהם חושבים שההישגים תורמים רק לעוסקים בטכנולוגיה.

*תאריך הפרסום המדויק של המחקר אינו ידוע.