החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

סקר ביטחון אישי 2015 – נפגעי עבירה מקוונת

סקר ביטחון אישי 2014 הוא סקר שני בסדרה של סקרים שוטפים שנתיים שמבוצעים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהזמנת המשרד לביטחון הפנים. מטרותיו העיקריות של הסקר הן לספק אומדן סטטיסטי, בלתי מוטה, של היפגעות אוכלוסיית ישראל מפשיעה, מעברות אלימות, מעברות רכוש ומעברה מקוונת, ובנוסף להפיק אומדן לתחושת הביטחון האישי של הציבור.

במהלך שנת 2015:

  • 28.6% מהנסקרים חוו הטרדה, איום או השפלה מקוונת.
  • 24.7% מהנסקרים חוו גניבה והפצת מידע.
  • 43.5% מהנסקרים חוו התחזות או גניבת זהות.