החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

זכות הילד לפרטיות ברשתות חברתיות (2011)

  • רוב מוחלט מבני הנוער (כ-93%) גולשים לפחות פעם בשבוע באתרי רשתות חברתיות וכ-77% אחוז מהם עושים זאת לפחות פעם ביום.
  • בממוצע כ-39% מהנשאלים סבורים כי אתרים אלו בטוחים, הערכות הבטיחות גבוהות יחסית בקרב המגזר הערבי  (52% סברו כי אתרים אלו בטוחים ביחס ל-36% בקרב המגזר היהודי) ובקרב בנים (42% מהבנים סברו כי אתרים אלו בטוחים ביחס ל-33% בקרב הבנות).
  • הסיבות העיקריות לכך שהרשתות החברתיות נתפסות כמרחב לא בטוח הן ריבוי מתחזים (29%) והעדר פרטיות וחשיפת פרטים אישיים (24%).
  • כ-55% מהנשאלים טוענים כי הם תמיד מזדהים בשם האמיתי באתרי רשתות חברתיות. שיעור בני הנוער הטוענים כי הם לעולם לא מזדהים גדול פי-2.5 במגזר הערבי מאשר במגזר היהודי (17% במגזר הערבי לעומת 7% במגזר היהודי).
  • כ-74% מהמשיבים טענו כי הם מכירים באופן אישי את כל או רוב מי שהם נמצאים עמו בקשר באתרי רשתות חברתיות. 
  • מתוך אלו שהשיבו על השאלה, ההערכה הממוצעת הייתה כי 72% מהמכרים באתרים אלו הם בגילאי 15 עד 18, כ-20% מהמכרים הם בגילאים 19 – 22, וכ-9% הם בגילאי 23 ויותר.
  • רוב המשיבים (75%) טוענים כי ההורים שלהם אינם מעורבים בפעילות שלהם ברשתות החברתיות,בעוד אצל 15% ההורים מעורבים במידה בינונית ואצל 10% ההורים מעורבים במידה רבה ורבה מאוד. מעורבות ההורים גבוהה יותר בקרב בנות מאשר בנים, 34% מהבנות טוענות כי ההורים מעורבים במידה בינונית ומעלה. 
  • כ-20% מהנשאלים חוו אלימות מילולית בעקבות גלישה ברשת חברתית באינטרנט. אחוז מהמדגם דיווח כי חווה אלימות פיזית בעקבות הגלישה ואחוז נוסף דיווחו כי חוו אלימות מסוג אחר. 
  • כ- 48% מהנשאלים טענו כי אין כלל או כי יש מספר קטן או קטן מאוד של קשרים לא רצויים, בעיתיים או מסוכנים בין ילדים לבין מבוגרים דרך אתרי רשתות חברתיות, בעוד כ-25% טענו כי יש מספר גדול או גדול מאוד של קשרים אלו. בנוסף, כ-27% לא השיבו על שאלה זו. 

כשנשאלו על הכרות עם מקרים של קשרים לא רצויים, בעייתיים או מסוכינם בין ילדים לבין מבוגרים דרך אתרים אלו ענו כ-16% מהנשאלים כי אין כלל מקרים כאלו, כ-14% ציינו כי יש מספר קטן מאוד של מקרים, 18% ציינו כי יש מספר קאו שח נקרען, כ-20% ציינו כי יש מספר גדול וכ-5% ציינו כי יש מספר גדול מאוד.  27% מהנשאלים סירבו או לא ידעו להשיב על השאלה.

 

*לא עלה תאריך פרסום מדויק של הסקר.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים:

הממצאים מוצגים ברשות המרכז להעצמת האזרח (ע"ר) והם תוצר מחקר שנערך לקראת יום עיון בנושא זכות הילד לפרטיות ברשתות חברתיות.