החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

השוואה בין העיתונות הכתובה לאתרי התוכן (2012)

הסקירה, שנערכה על ידי מרכז יפעת, בוחנת מגמות בהיקף החשיפה של נושאים מסדר היום הציבורי בתקשורת המסורתית ובאתרי התוכן. הסקירה כוללת השוואת אחוזי החשיפה של נושאים מתוך סך החשיפה בתקשורת ובאינטרנט בכל שנה כמו גם השוואת ממוקדת יותר של אירועים מרכזיים שעמדו במרכז סדר היום הציבורי בשנת 2010 והחשיפה שלהם באמצעי התקשורת השונים (עיתונות, אתרי תוכן, טלוויזיה, רדיו ותוכן גולשים). 

אחוז החשיפה של כל נושא מתוך סך החשיפה באמצעי המדיה בכל שנה

השוואה בין התקשורת הכתובה לבין אתרי התוכן מראה שבזמן שבעיתונות נשמרו היקפי סיקור דומים לנושאים המובילים בשנים האחרונות, באינטרנט נרשמה עלייה בהיקף העיסוק בנושאים הפיננסיים (מ-9% ל-14% מתוך סך האייטמים באינטרנט), בנושאים הבריאותיים (מ-6% ל-10%) ובנושאי תקשורת (מ-5% ל-9%) וירידה בהיקף העיסוק בתחום התחבורה (ירידה מ-14% ל-6%) והרווחה (מ-10% ל-4%) שהיו נפוצים בשנים האחרונות.

פילוח הידיעות הקשורות באירועים מרכזיים

עוד עולה מהדוח כי היחס בין הקפי הסיקור של נושאים בין המדיומים השונים משתנה בהתאם לנושא. לדוגמה נושא המחאה החברתית סוקר בעיקר על ידי תוכן שיצרו גולשים (57%)  ולאחר מכן על ידי העיתונות (29%) ואתרי האינטרנט (12%). דוגמה אחרת היא ועדת ששנסקי לבחינת תגמולי הגז שסוקרה בעיקר על ידי העיתונות (66%) ומעט ויחסית על ידי אתרי האינטרנט (17%) ותוכן של גולשים (15%).

 

הצגה גראפית של השורה הראשונה בטבלה המופיעה מטה

 

אירועים מרכזיים שעמדו במרכז סדר היום הציבורי בשנת 2010 והחשיפה שלהם באמצעי התקשורת השונים
 

סכום כולל

עיתונות

אתרי אינטרנט

טלווזיה

רדיו

תוכן גולשים

המחאה החברתית

196,188

29%

12%

1%

1%

57%

גלעד שליט

135,842

15%

7%

1%

1%

76%

משפט קצב וכניסתו לכלא

48,988

39%

11%

2%

3%

45%

ועדת ששנסקי ותמלוגי הגז

42,550

66%

17%

1%

1%

15%

המהפכות בעולם הערבי

19,230

48%

14%

2%

2%

34%

 

*התאריך המדויק של פרסום המחקר אינו ידוע