החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

צריכת תכנים ופעילות פוליטית של בני נוער וצעירים ברשת (2010)

הסקר בדק עמדות ודעות של צעירים כלפי נושאים אקטואליים כמו גם אופני צריכה של תכנים אקטואליים ותרבותיים. תוצאות הסקר מחולקות לפי מגזרים באוכלוסיה (יהודים וערבים) וטווחי גילאים (15 עד 18, להלן בני נוער או 21 עד 24, להלן צעירים).

נתוני הצריכה של חדשות ואקטואליה בקרב צעירים מצביעים על העדפה של המדיום האינטרנטי. בקרב אלו שצרכו חדשות או תוכניות אקטואליה האינטרנט היה המדיום הנפוץ ביותר, ואף היה גבוהה משמעותית בקרב המגזר הערבי לעומת המגזר היהודי (78% לעומת 63%).

האינטרנט נמצא כמקור המידע בעל התדירות הגבוהה ביותר להתעדכנות בנושאי תרבות, בריאות, מזון וכו' בקרב צעירים, דרכו התעדכנו כ-75% מהנשאלים לפחות מספר פעמים בשבוע.

בדיקת האמון במקורות התקשורת השונים העלתה כי קיימת עדיפות כללית לטלוויזיה כמקור המידע האמין ביותר – כ-44% מהנוער ו-33% מהצעירים נותנים את האמון הגבוהה ביותר למידע בטלוויזיה, בעוד האינטרנט נמצא כמקור המידע השני הכי אמין עם כ-22% מהנוער וכ-21% מהצעירים.

בנוסף המחקר בדק השתתפות בפעילות פוליטית דרך האינטרנט – 

  • כ-20% מהנשאלים (כלל המגזרים והגילאים) השתתפו בשנתיים האחרונות בדיונים מקוונים אודות נושאים אקטואליים.
  • כ-53% מבני הנוער ו-49% מהצעירים היהודים חתמו על עצומות באינטרנט בשנתיים האחרונות, זאת בניגוד ל-17% ו-20% בהתאמה במגזר הערבי.
  • כ-90% מבני הנוער ו-78% מהצעירים במגזר הערבי צרכו מידע על נושאי אקטואליה דרך האינטרנט בשנתיים האחרונות, זאת לעומת 80% ו-75% בהתאמה במגזר היהודי.
  • כמו כן עולה כי בני הנוער והצעירים במגזר הערבי משתמשים באינטרנט יותר מאשר מקבליהם במגזר היהודי ליצירת קשר עם נציגים פוליטיים. 27% מבני הנוער ו-29% מהצעירים במגזר הערבי יצרו קשר עם שר בממשלה, חבר כנסת או ארגון חברתי לעומת 12% ו-16% בהתאמה במגזר היהודי.