חזרה לעמוד הקודם

צריכת תוכן במדיה החדשה והמדיה הישנה (2012)

מחקר שהתבצע על ידי ד"ר האיל הינו מאוניברסיטת אריאל וד"ר יאיר עמיחי המבורגר מהמרכז הבינתחומי הרצליה ונתמך על ידי הרשות השנייה. המחקר עסק ביחסים בין צפייה בטלוויזיה וצריכת תכנים דרך האינטרנט בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות בישראל. המחקר נערך באמצעות שלושה סקרים טלפוניים – סקר שכלל 550 משיבים מהאוכלוסייה היהודית, סקר שכלל 350 עולי בריה"מ לשעבר וסקר שלישי שכלל 200 משיבים מהאוכלוסייה הערבית. להלן עיקרי הממצאים מתוך הסקר –

  • כ-11.1% מעולי בריה"מ לשעבר ו-10.4% טענו כי אינם צורכים תוכן באמצעות מכשיר הטלוויזיה אלא באמצעי ניו-מדיה בלבד. לעומת זאת, רק 4.6% מהאוכלוסייה היהודית הוותיקה.
  • כ-26.1% מהמשיבים בקרב עולי בריה"מ לשעבר, 14.9% מהמשיבים בקרב האוכלוסייה היהודית ו-18% מקרב המשיבים באוכלוסייה הערבית צופים בתכנים בטלוויזיה במקביל לצפייה באמצעי הניו-מדיה.
  • בעוד ממוצע הגיל של צרכני התוכן במדיה החדשה בקרב האוכלוסייה היהודית עומד על 38.8, הגיל הממוצע של צופי הטלוויזיה עומד על 58.8. הבדלים דמוגרפיים נוספים שנמצאו הינם השכלה (47.6% מצופי המדיה החדשה בעלי השכלה אקדמאית לעומת 41.1% בקרב צופי הטלוויזיה) והכנסה (47.6% מצופי המדיה החדשה בעלי הכנסה גבוהה מהממוצע לעומת 43.9% בקרב צופי הטלוויזיה).