החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

על מוכנות לפגיעות סייבר מתוך דו"ח מבקר המדינה (2017)

דו"ח מבקר המדינה עורך ביקורת על ניהול כספי הציבור ומגוון הפעולות של המערכת הממשלתית. דו"ח 67ב מתמקד במאבק בשחיתות הציבורית ובהגנה על זכויות האדם. במסגרתו כלל מבקר המדינה גם פרק העוסק בהתמודדות המשטרה עם פשיעת סייבר מתוחכמת.

בחודשים מרץ עד אוגוסט 2016 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בהתמודדות המשטרה עם פשיעת סייבר מתוחכמת טכנולוגית. בין היתר נבדקו: מבנה מערך הסייבר, ניהולו והתאמתו להתמודדות עם פשיעה זו על מאפייניה המיוחדים; היבטים של כוח אדם ייחודי ושל המשאבים המוקצים לטיפול בפשיעה זו.

קביעת הדו"ח: "המשטרה נמצאת בפיגור ניכר בהתמודדות עם פשיעת סייבר מורכבת טכנולוגית. המשך פעילות המשטרה במתכונתה הנוכחית עלול להרחיב את הפערים במענה הניתן לפשיעה זו. מתשובות המשטרה עולה אמנם כי קיימות תכניות עתידיות לחיזוק יכולותיה בתחום פשיעת הסייבר, תכניות שיבשילו לאורך זמן. יחד עם זאת, נדרשת פעולה נוספת כדי לענות על הליקויים שהועלו בדוח."

מתוך הממצאים:

  • בשנת 2015 דווחו למשטרה 5089 אירועים.
  • בין השנים 2013 ל- 2016 ירד התקציב שהוקצה לטיפול בפגיעות סייבר ב-30%. זאת למרות שמספר התיקים על פי שניים בין 2016 ל-2015.
  • שיעור הטיפול בראיות דיגיטלית בתיקי חקירה של היחידות המחוזיות שאליהן כפופים מחלקי הסייבר (ההונאה) הוא גדול פי 4 משיעור הטיפול בראיות דיגיטליות בתיקי חקירה של מחלקי הסייבר.
  • המשרות המאוישות ביחידת הסייבר במשטרה הן רק שליש מכוח האדם הנדרש לטיפול בפשיעות סייבר.

*תאריך הפרסום המדויק של הדו"ח אינו ידוע.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: