החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

אלימות ופגיעות ברשת בקרב ילדים ובני נוער (2014)

המחקר הנוכחי נערך על ידי ד"ר טלי היימן, ד"ר דורית אולניק שמש, ד"ר סיגל עדן בהזמנת משרד החינוך. מטרת המחקר הייתה לבחון את תופעת האלימות ברשת בקרב ילדים ובני נוער כמו גם את עמדתם של המורים בנושא זה. במסגרת המחקר בחנו החוקרות את היקפי התופעה, מאפיינים מרכזיים בה והקשר שלה למשתנים חברתיים אחרים.

המחקר הקיף כ-1094 תלמידים (51% תלמידי יסודי, 33% בחטיבות ביניים ו-16% בחטיבה העליונה) ו-585 מורים מ-18 בתי ספר. במסגרת המחקר העבירו החוקרות 4 שאלונים שעסקו באלימות פנים מול פנים, אלימות ברשת ועמדות כלפי נושאים חברתיים ורגשיים. הצוותים החינוכיים מלאו שאלון שבחן את המודעות שלהם לאלימות מקוונת ודרכי ההתמודדות עמה. להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר –

  • 27% מהתלמידים במחקר דיווחו כי היו קורבנות לאלימות ברשת, לעומת 49% שדיווחו כי נפגעו מאלימות פנים אל פנים.
  • 45% דיווחו כי נפגעו בעיקר ע"י בנים, 34% נפגעו בעיקר ע"י בנות, ו-21% על ידי שני המינים.
  • 17% מהתלמידים במחקר דיווחו כי לקחו חלק בהטרדה באינטרנט ו-36% דיווחו כי לקחו חלק בהטרדה פנים אל פנים. בנוסף ל-46% מן המשתתפים דיווחו כי היו עדים לבריונות ומעשי אלימות כלפי מישהו אחר ברשת.
  • תלמידי בי"ס יסודי מדווחים במידה הרבה ביותר כי נפגעו מאלימות באינטרנט, לאחר מכן תלמידי חטיבות הביניים ולבסוף תלמידי התיכונים.
  • מרבית המורים מתקשים להעריך את מידת התוקפנות של תלמידיהם באינטרנט.
  • מורי בתי הספר היסודיים דיווחו על רמת הביטחון הגבוהה ביותר לגבי התמודדות עם אלימות ברשת כמו גם נכונותם ללמוד את הנושא ואמונתם כי לבית הספר מחויבות לטפל בתופעה.

*תאריך הפרסום המדויק של המחקר אינו ידוע.