החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

בריונות ברשת – דו"ח המשרד לבטחון פנים (2015)

סקר שבוצע ע"י מחלקת המחקר של המשרד לבטחון פנים בסוף דצמבר 2014 ופורסם בינואר 2015, בודק את תופעת הפשיעה /בריונות ברשת בקרב בני נוער, את מידת ההיפגעות לתופעה, מידת הדיווח והסיבות לאי דיווח. הסקר בוצע בקרב 401 בני נוער בגילאי 12-18. 51% מבני הנוער שהשיבו לסקר הינם בנים ו-49% הינן בנות.

בני הנוער דיווחו על פגיעות כמו איום והשפלה באינטרנט, התחזות או גניבת זהות, והטרדה מינית. מהסקר עולה כי יותר נערות דיווחו כי נפגעו במהלך שנת 2014 מאשר נערים, ועם זאת פחות נערות מנערים דיווחו על הפגיעה להורה או למשטרה. חוסר הדיווח נובע בעיקר מכך שבני הנוער לא ייחסו חשיבות לדיווח על הפגיעה.

ממצאים עיקריים:

רוב בני הנוער -76.1% לא נפגעו מעבירות כגון גניבת מידע דרך אתרי אינטרנט, התחזות, איום -או השפלה באמצעות מערכות ממוחשבות. 12% מבני הנוער דיווחו כי נפגעו מאיום או השפלה באינטרנט , 7.2% דיווחו כי נפגעו מהתחזות או גניבת זהות באינטרנט ו- 4.7% מבני הנוער דיווחו כי נפגעו מהטרדה מינית באינטרנט.

מהסקר עולה כי אחוז הנשים בקרב בני הנוער שנפגעו מבריונות ברשת, גבוה מאחוז הגברים בכל סוגי הפגיעות. אחוז הנערות עומד על 13.6% לעומת 10.3%בקרב הנערים, גם בקרב היפגעות מהתחזות או גניבת זהות באינטרנט אחוז הנערות גבוה יותר ועומד על 8.1% בקרב הנשים, לעומת 6.4% בקרב הגברים. כמו כן 9.1% מהנערות נפגעו מהטרדה מינית באינטרנט לעומת 0.5% מהנערים.

בקרב הנפגעים ניתן לראות כי רוב בני הנוער נפגעו פעם- פעמיים בשנה האחרונה. 30.2% דיווחו כי נפגעו פעם אחת, 32.3% דיווחו כי נפגעו פעמיים ו- 10.4% דיווחו כי נפגעו 3 פעמים. לעומת זאת 4.2% מהנפגעים נפגעו "הרבה" פעמים. בקרב בני הנוער שדיווחו כי נפגעו "הרבה פעמים" אחוז הנערות עמד על 6% לעומת 2% בקרב הנערים.

מעט מאוד מבני הנוער הנפגעים מדווחים על כך לסמכות שיש בכוחה לפעול בעניין, כמו למשטרה או להורים, ומעדיפים לשמור את הפגיעה לעצמם או לספר לחבר. מהסקר עולה כי בקרב מי שנפגע 46% דיווחו לחבר, 39.6% לא סיפרו לאף אחד ו- 29.2% סיפרו להורה. רק 2.1% מבני הנוער דיווחו על הפגיעה למשטרה. גם בעניין הדיווח, ניתן לראות כי פחות נפגעות בנות נוטות לספר על הפגיעה מאשר נפגעים בנים.

הנסקרים נשאלו גם לגבי הסיבות שבגינן נמנעו מלדווח להורים על הפגיעה. 63.2% מקרב מי שנפגע ולא דיווח לאף אחד אמר כי לא היה נראה לו חשוב לדווח, 15.8% אמרו כי התביישו לדבר על זה, ו- 13.2% לא רצו שההורים יגלו.