החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פעילות מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה בשנת 2019: הליכים פליליים, חסימת אתרים והסרת תכנים (2020)

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה מרכזת את מאמצי האכיפה של מדינת ישראל בהתמודדות עם פשיעה במרחב הסייבר, לרבות הליכי חסימת גישה לאתרי אינטרנט ופניה לרשתות החברתיות בבקשות להסרת תכנים המהווים עבירה פלילית. היחידה עוסקת בתיקים הנחקרים בידי יחידת הסייבר בלהב 443, יחידה 105 לחקירות עבירות מין כלפי קטינים בלהב 433 ויחידת החקירות ברשות להגנת הפרטיות.

הנתונים והתרשימים המוצגים כאן לקוחים מתוך דו"ח פעילות פרקליטות המדינה לשנת 2019 (פורסם ביום 18.11.2020).

נתונים על טיפול בתיקים פליליים במרחב הסייבר

לפי דיווח משרד המשפטים, בשנת 2019 נפתחו 56 תיקי פרקליטות (תיקים פליליים) והוגשו כ-37 כתבי אישום (על בסיס תיקים אלה או תיקים שנפתחו בשנים קודמות.

10% מהתיקים שנפתחו במחלקת הסייבר עוסקים בנוער. לשם השוואה, בפרקליטות מחוז תל אביב שיעור תיקי הנוער עומד על 6%. עם זאת, רק 3% מהתיקים שנפתחו במחלקת הסייבר היו כלפי קטינים.

נתונים על אכיפה פלילית של עבירות מין, זנות ותועבה באמצעות מחשב

נתונים על פעילות בתחום הגבלת גישה לאתרים

בשנת 2019, הגישה מחלקת הסייבר בקשות לצווי הגבלת גישה מישראל כנגד 5046 אתרי אינטרנט אשר ביצעו עבירות לפי החוקים הנ"ל, לעומת בקשות נגד 134 אתרים בשנת 2018. לפי פרקליטות המדינה, הגידול בהיקף האתרים אליהן התייחסו הבקשות, נבע משיתוף פעולה עם האינטרפול, במסגרתו, הבקשות להסרה/חסימה של אתרים שפרסמו תכנים פדופילים הוגשו ביחס לאלפי אתרים בכל פעם. כל הבקשות למעט אחת התקבלו.

כל הצווים שהוצאו על די בית המשפט בשנת 2019 התייחסו לאתרי אינטרנט המאוחסנים בשרתי אירוח מחוץ לישראל, ולפיכך הוענק סעד של הגבלת הגישה לאתרים אלה באמצעות חסימה שתבוצע על-ידי ספקיות הגישה לאינטרנט (ולא סעד של הסרת האתר).

נתונים על פעילות בתחום "אכיפה אלטרנטיבית" (בקשות הסרת תוכן מול פלטפורמות מקוונות)

תפישת האכיפה אלטרנטיבית שפותחה במחלקת הסייבר כוללת נקיטת שורה של פעולות משפטיות וטכנולוגיות שמטרתן צמצום הנזק הנגרם כתוצאה מפעילות אסורה או עבריינית המתרחשת במרחב המקוון. פעולות האכיפה האלטרנטיבית המיושמות בידי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה נועדו לספק כלים להפחתת נזקיהן של עבירות פליליות במרחב המקוון, על-ידי הפסקת המשך ביצוע העבירה, זאת בצד ביצוע פעולות חקירה פליליות "קלאסיות" לאיתור מבצעי העבירות ולאיסוף ראיות בנוגע אליהם.

מחלקת הסייבר דיווחה כי 19,606 בקשות להסרת תכנים טופלו על ידי היחידה בשנ, 2019. מתוך בקשות אלה 90% מהתכנים הוסרו על ידי הפלטפורמות למיניהן. מדווחת עלייה חדה בבקשות להסרת תכנים בתקופת הבחירות.