חזרה לעמוד הקודם

פעילות יחידת הסייבר בפרקליטות המדינה בשנת 2020: הליכים פליליים, חסימת אתרים והסרת תכנים (נובמבר 2021)

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה מרכזת את מאמצי האכיפה של מדינת ישראל בהתמודדות עם פשיעה במרחב הסייבר, לרבות הליכי חסימת גישה לאתרי אינטרנט ופניה לרשתות החברתיות בבקשות להסרת תכנים המהווים עבירה פלילית.

הנתונים והתרשימים המוצגים כאן לקוחים מתוך דו"ח פעילות פרקליטות המדינה לשנת 2020 (פורסם ביום 4.11.2021).

טיפול בתיקים פליליים במרחב הסייבר

בשנת 2020 נפתחו 144 תיקים ביחידת הסייבר בפרקליטות המדינה, תיקים פליליים העוסקים בעבירות שהתרחשו במרחב המקוון.

מדובר בעלייה ניכרת לעומת שנת 2019 בה נפתחו רק 57 תיקים – יותר מפי שניים.

בשנת 2020 הוגשו 42 כתבי אישום על ידי יחידת הסייבר, בנוגע לעניינם של 422 נפגעי ונפגעות עבירה. מדובר בעלייה של כ-40% (17 כתבי אישום) לעומת שנת 2019.

פעולות הסרת תכנים באמצעות צווים לחסימת גישה לאתרי אינטרנט או סינונם מתוצאות חיפוש

בשנת 2020 הוגשו 35 בקשות כאמור לבתי המשפט המחוזיים, אשר התייחסו ל-3,624 אתרי אינטרנט שונים. 31 מתוכן התקבלו ו-4 האחרות נמחקות על ידי הפרקליטות במעמד הדיון.

בקשות אלה נגעו לשרתים שאינם נמצאים בישראל, ולפיכך, התבקשה לגביהם הגבלת גישה ולא הסרת התכנים או סינונם מתוצאות החיפוש.

פעילות בתחום האכיפה האלטרנטיבית כלפי רשתות חברתיות ופלטפורמות מקוונות

בשנת 2020 הופנו ליחידת הסייבר 4,830 בקשות להסרת תוכן או לצמצום גישה, רובן המכריע כוון לפלטפורמה של  Facebook. ברוב המכריע של המקרים (כ-92%,  4,458 פניות), לאחר בדיקת הבקשה ביחידת הסייבר, היא הגישה לפלטפורמה המקוונת בקשה להסרת תוכן או צמצום גישה אליו.

מדובר בירידה ניכרת בכמות הפניות של היחידה באפיק הוולונטרי בהשוואה לשנה שקדמה לה (שאז הוגשו 19,606 פניות). אחד ההסברים האפשריים לכך הוא שיפור שחל במנגנוני האסדרה העצמית של חלק מהפלטפורמות המקוונות בנוגע לתכנים לא-חוקיים. זאת, באמצעות ניטור אוטומטי של תכני הסתה לאלימות ותמיכה בארגוני טרור או תכנים פדופילים, ובדרך של שיפור מנגנוני הדיווח אליהן וקיצור זמני התגובה שלהן.

בשנת 2020 פעלה יחידת הסייבר באפיק הוולונטרי גם ביחס לפרסומים כוזבים בנוגע לחיסון הקורונה. בשנת 2020 היא קיבלה מחמ"ל משרד הבריאות 106 פרסומים מעין אלה, ולאחר בחינתם פנתה לפלטפורמות המקוונות בנוגע ל-98 מהם. עקב כך, הוסרו 96 מהתכנים על ידי הפלטפורמות הללו.