החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

נפגעי עבירה מקוונת – מתוך סקר ביטחון אישי 2020

בפברואר 2022 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים בנושא 'נפגעי עבירה מקוונת'. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש אינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-7.5 מיליון איש בגילאים אלו.

נתונים מרכזיים מתוך הפרסום:

  • כ-211,000 בני 20 ומעלה (3.6% מהאוכלוסייה) דיווחו כי הם נפגעו מעבירות אינטרנט. שיעור היהודים שדיווחו על פגיעה היה גבוה באופן משמעותי, ועמד על 89.5% מכלל הנפגעים בישראל.

  • 121,000 גברים (4.3%) ו-90,000 נשים (3.0%) לערך נפגעו מעבירות אינטרנט.
  • השיעור הגבוה ביותר של נפגעי עבירה מקוונת היה בקרב בני 45-54 (4.4% מכלל הנבדקים בטווח גילאים זה), והשיעור הנמוך ביותר של נפגעים היה בקרב בני 20-24 (2.7% מכלל הנבדקים בטווח גילאים זה).
  • 91.3% מהנפגעים מעבירה מקוונת לא פנו למשטרה. 61.8% פנו לגורמים חוץ-משטרתיים (חברת אשראי, קרוב משפחה וכו').

  • 2.5% ממשקי הבית בישראל ילדים נפגעו מבריונות ברשת ומשיימינג (ביוש).
  • השיעור הגבוה ביותר של נפגעים מעבירות אינטרנט היה בקרב חילונים (6.1%) ולאחר מכן בקרב מסורתיים (4.6%) ובקרב מסורתיים-דתיים (2.1%).

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: