החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

התמודדות עם פגיעה מקוונת בקרב סטודנטיות (2014)

מחקר חלוץ שנערך על ידי החוקרות טלי היימן, דורית אולניק-שמש וגלית כהן מהאוניברסיטה הפתוחה. המחקר עסק בהשפעת לקויות למידה על חשיפה והתמודדות עם בריונות מקוונת. במחקר השתתפו 90 סטודנטיות בגילאי 20-30, כ-40 מהן עם לקות למידה. במסגרת המחקר המשתתפות השיבו על שאלונים שעסקו בשימוש שלהן ברשת, פגיעות ותגובות לאלימות ברשת, תמיכה חברתית ותחושת רווחה אישית. להלן ממצאים עיקריים מתוך המחקר –

  • 40% מהסטודנטיות עם לקות דיווחו כי היו קורבנות ברשת בהשוואה ל-20% קורבנות מקרב הסטודנטיות ללא לקות.
  • 50% מהסטודנטיות ללא לקות למידה שיתפו אדם אחר בהטרדה שעברו ברשת, זאת בהשוואה ל-31% מהסטודנטיות עם לקות הלמידה.
  •  כ-70% מהסטודנטיות ללא לקות למידה ו-44% מהסטודנטיות עם לקות למידה יצאו מהרשת במסגרת התמודדותן על הטרדה מקוונת בכדי להימנע מהטרדה חוזרת.
  • החשיפה לבריונות ברשת גרמה לכל המשתתפות לתחושות כעס, דאגה, תסכול ולקשיי שינה.

*תאריך הפרסום המדויק של המחקר אינו ידוע.