החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

ההגנה על מידע פרטי של ילדים ברשת (2009)

ממצאים עיקריים – 

  • מתוך 32 אתרים שנבדקו, רק 4 ביקשו את הסכמת ההורים בצורה מפורשת, וכמעט 60% מהאתרים שנבדקו אוספים מידע פרטי על ילדים ללא הסכמת ההורים.
  • 17 מהאתרים (53.1%) ביקשו מילדים את כתובת הדוא"ל ו-14 מהאתרים  (43.8%) ביקשו מילדים את תאירך הלידה שלהם. בנוסף, 9 אתרים ביקשו את שמם המלא של הילדים ו-6 אתרים ביקשו את מספר הטלפון ותמונה שלהם. 
  • מתוך האתרים הדורשים הרשמה כ-74% ביקשו את כתובת הדוא"ל, 60% ביקשו תאריך לידה ו-40% ביקשו את השם המלא של הילדים. 
  • כ-59% מהאתרים הכילו מדיניות פרטיות כלשהי, אך חלק ניכר מהאתרים האוספים מידע פרטי אינם מבהירים למשתמשים מהו השימוש שיעשו במידע ולמי הגישה אליו.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: