החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

מדד הדמוקרטיה הישראלית (2016)

תקציר:

מדד הדמוקרטיה הישראלית הוא מחקר הנערך מידי שנה על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה. במסגרת המחקר נשאלים הנסקרים לגבי עמדתם בנושא מעקב של המדינה אחר אזרחים באינטרנט, למטרות ביטחון.

תיאור:

מדד הדמוקרטיה הישראלית מציע הערכה שנתית של איכות הדמוקרטיה בישראל. לצורך זה נערך מדי שנה בשנה, ארבע עשרה שנים ברציפות, סקר רחב במדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית. המדד מתבסס בחלקו על נתונים חיצוניים, ובחלקו על סקר דעת קהל, בעברית ובערבית, שנערך בעזרת מכון סמית ומכון סטאטנט.

במסגרת המחקר, נשאלים המשתתפים לגבי עמדתם בנושא המעקב של המדינה אחר אזרחים באינטרנט, למטרות ביטחון. בסקר הנוכחי 58% מהיהודים ו־53% מהערבים הסכימו שלמטרות ביטחון מותר למדינה לעקוב אחר מה שאזרחיה כותבים באינטרנט. (בשנה שעברה היה רוב דומה בעניין זה אצל היהודים, אבל אצל הערבים שיעור התומכים במעקב כזה היה נמוך בכ-10%).

בפילוח לפי מחנות פוליטיים נמצא כי 68% מתוך מחנה הימין מסכימים שלמטרות ביטחון למדינה מותר לעקוב אחרי האזרחים באינטרנט ו-55% מהמרכז חושבים כך. לעומתם בשמאל נמצאו מיעוט של תומכים ברעיון – רק 38% מהמחנה השמאלי תומכים בכך שלמטרות ביטחון המדינה צריכה לעקוב אחרי אזרחיה באינטרנט.

*תאריך הפרסום המדויק של המדד אינו ידוע.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: