חזרה לעמוד הקודם

תעסוקה בעידן הדיגיטלי – מתוך הסקר החברתי לשנת 2020

בדצמבר 2021 פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודעה לתקשורת המכילה נתונים בנושא 'תעסוקה בעידן הדיגיטלי'. הנתונים נלקחו מהסקר החברתי של שנת 2020, אשר התמקד בנושא 'ישראל בעידן הדיגיטלי' ואסף בהרחבה נתונים אודות שימוש אינטרנט. במסגרת הסקר רואיינו 7,249 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-7.5 מיליון איש בגילאים אלו.

להלן הנתונים:

 • 72% משתמשים באינטרנט לצורכי עבודה. 38% מהמועסקים משתמשים באינטרנט במקום העבודה שלא לצרכי עבודתם, ו-10% אינם משתמשים באינטרנט.
 • ענפי התעסוקה שבהם ישנם אחוזי העובדים הגבוהים ביותר שעושים שימוש באינטרנט (מעל 85% מהמועסקים): שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים, מידע ותקשורת, שירותים פיננסיים, שירותי ביטוח.
 • 52% זקוקים למיומנויות שימוש באינטרנט לצורך עבודתם – 50% מהגברים לעומת 54% מהנשים; 54% מהיהודים לעומת 34% מהערבים; 74% מהאקדמאים לעומת 37% ללא תעודה אקדמית.
 • מקום העבודה מאפשר עבודה מרחוק באמצעות הרשת ל-40% מהמועסקים – לנשים יותר מלגברים (43% לעומת 36%), לעצמאים יותר מלשכירים (46% לעומת 39%), ליהודים יותר מלערבים (41% לעומת 28%), לעובדים במשרה מלאה יותר מלעובדים במשרה חלקית (43% לעומת 30%).
 • ת"א היא העיר בה שיעור העובדים מרחוק באמצעות האינטרנט הוא הגבוה ביותר (54%), ואחריה חיפה (41%) וירושלים (39%). באשדוד, באר-שבע, נתניה ובני-ברק ישנו השיעור הנמוך ביותר שנמצא בסקר (29% בכל אחת מהערים).
 • 74% ביצעו פעולות בנקאיות ברשת האינטרנט, 56% עשו זאת באמצעות הטלפון הנייד.
 • 61% נכנסו לאתרי אינטרנט של גופים ממשלתיים, משרדי ממשלה, ביטוח לאומי וכו' (60% מהשכירים לעומת 66% מהעצמאים).
 • 13% מהשכירים ו-7.8% מהעצמאים השתמשו באתרי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, כולל לשכת התעסוקה.
 • 54% מאלה שמקום עבודתם מאפשר עבודה מרחוק מרוצים מאוד מעבודתם, בהשוואה ל-40% מאלה שמקום עבודתם לא מאפשר עבודה מרחוק.
 • עצמאים משתמשים ברשת לצורכי עבודה יותר משכירים (80% לעומת 70%).
 • 3.9% מהעצמאים ו-7.5% מהשכירים קנו באינטרנט כלי עבודה וציוד מקצועי.