חזרה לעמוד הקודם

פער דיגיטאלי (2010)

 ד"ר אזי לב-און וד"ר סבינה ליסיציה בחנו את נתוני הסקר החברתי 2008 שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הסקר של שנת 2008 עסק בניעות חברתי (שאלות הנוגעות לשינוי סטטוס סוציו-אקונומי) אך הכיל גם שאלות על שימוש ואופני שימוש באינטרנט. המדגם בו השתמשו החוקרים כלל 6,207 יהודים ו-1,120 ערבים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה בארץ.

עיקרי הממצאים

  • נמצאו פערים בין אחוזי השימוש של גברים (62%) ביחס לזה של נשים (56%), של תושבי המרכז (63%)  ביחס לתושבי הפריפריה (54%)  ובאוכלוסייה היהודית (64%) ביחס לאוכלוסייה הערבית (30%).
  • אחוזי השימוש באינטרנט עולים במתאם השכלה והכנסה בעוד ישנו מתאם שלילי של אחוז השימוש באינטרנט עם דת וגיל.
  • הפערים בין האוכלוסייה היהודית לבין האוכלוסייה הערבית מתבטאים גם באופן השימוש ברשת. בעוד 45% ממשתמשי האינטרנט באוכלוסייה היהודית משתתפים בקבוצות דיון אחוז השימוש באוכלוסייה הערבית עמד רק על 36%.

*תאריך הפרסום המדויק של המחקר אינו ידוע.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: