חזרה לעמוד הקודם

הפער הדיגיטלי באוכלוסיה הערבית והשפעותיו בעת משבר הקורונה

מחקר שערך מכון מופ"ת (המכון הארצי למחקר ולפיתוח בהכשרת מורים ובחינוך) על אודות הקשיים שמשבר הקורונה והפער הדיגיטלי מציבים בפני החינוך בחברה הערבית, נוסף להשלכות הפער על האוכלוסייה הערבית.

הפער הדיגיטלי בתקופת משבר הקורונה והשפעותיו על החברה הערבית בישראל