חזרה לעמוד הקודם

הטרדות מיניות במקום העבודה באמצעות רשת האינטרנט (2011)

הדוח "הטרדה מינית בעבודה" מביא ממצאים משני סקרים שערך משרד התמ"ת בנושא הטרדה מינית –

 • סקר טלפוני שנערך בשנת 2010. הסקר כלל 2,130 נשים בגיל 18 ומעלה שעבדו לפחות 10 חודשים בשנה הקודמת לסקר ועוד 360 נשים שלא השתייכו למדגם אך היו מעוניינות להשתתף בסקר. הסקר מהווה מדגם מייצג של אוכלוסיית הנשים בישראל (כולל תת קבוצות באוכלוסייה).
 • סקר אינטרנט שהופץ דרך אימיילים ורשתות חברתיות (במודל כדור שלג) ופנה לנשים שהיו מועסקות בשנה האחרונה וחוו הטרדה מינית. הסקר כלל 871 נשאלות שרובן יהודיות (97.7%). סקר זה אינו מייצג את אוכלוסיית הנשים בארץ אך כן מאפשר מבט מעמיק יותר על סוגי ההטרדות שהמשיבות חוו.

להלן הממצאים הקשורים לשימוש באינטרנט כאמצעי להטרדה מינית –

בסקר הטלפוני שנעשה בשנת 2010 נמצאו 236 נשים שהוטרדו מינית. מתוך סך הנשים שהוטרדו מינית 28% דיווחו כי ההטרדה (התייחסות ו\או ההצעות) או התנכלות עשתה שימוש באינטרנט.

בסקר האינטרנט נמצא כי 26% מההטרדות שדווחו במקום העבודה שילבו שימוש באינטרנט.

 • תגובת המוטרדות להטרדה המינית שעשתה שימוש ברשת היו –
  • בהומור – 38.8% (זאת ביחס ל-31.9% בכלל ההטרדות)
  • בקשה שהמטריד יפסיק באופן כללי – 22.3% (זאת ביחס ל-25% בכלל ההטרדות)
  • תגובה פיזית – 17% (זאת ביחס ל-21.4% בכלל ההטרדות)
  • ללא תגובה כלל – 16.5% (זאת ביחס ל-13.4% בכלל ההטרדות)
  • בקשה שהמטריד יפסיק באופן ישיר – 3.1% (זאת ביחס ל-5.6% בכלל ההטרדות)
  • תגובה אחרת – 2.2% (זאת ביחס ל-2.7% בכלל ההטרדות)
 • כאשר נשאלו על תפיסת ההטרדה השיבו 35.5% מהנשים שהוטרדו באמצעות הרשת כי הן תפסו זאת כהטרדה מינית (ביחס ל-45.6% מסה"כ ההטרדות). 37.6% נוספות דיווחו כי ההתנהגות הפריע להן אך אינן חושבות כי מדובר בהטרדה מינית ו-19.7% הצהירו כי ההתנהגות אינה ראויה אך לא הפריעה להן.
 • כאשר נשאלו על פגיעה בתפקוד ציינו 15.6% מהנשאלות שדיווחו על הטרדה שנעשתה שימוש באינטרנט על לפחות פגיעה אחת בתפקוד (זאת ביחס ל-25.3% בכלל ההטרדות).

*תאריך הפרסום המדויק של הסקר אינו ידוע.