חזרה לעמוד הקודם

שימוש אנשים עם מוגבלויות באינטרנט (מתוך הסקר החברתי 2016)

תקציר:

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה חושפת נתונים אודות שימוש באינטרנט ובמחשב של אנשים עם מוגבלות בישראל 2016.

תיאור:

לרגל היום הבין-לאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, שחל מדי שנה ב-3 בדצמבר, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים בנושא אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה בישראל. בין השאר מובאים ממצאים בנושא מוגבלות וקשיים השימוש במחשב ובאינטרנט בקרב בני 20 ומעלה הסובלים ממוגבלות תפקודית חמורה. הסקר מבוסס על הערכה עצמית של המרואיינים בסקר החברתי 2015, שהתמקד בעמדות כלפי שירותי ממשל ובמעורבות חברתית.

לפי הסקר החברתי 2015, ל-15% מבני 20 ומעלה יש מוגבלות תפקודית חמורה (כ-791 אלף איש, %16 מהנשים ו-14%מהגברים). שכיחות המוגבלות התפקודית החמורה עולה עם הגיל ומגיעה ל-28% בגיל 74-65 (19% מהנשים ו- 27% מהגברים). ול- 58% בקרב בני 75 ומעלה (64% מהנשים ו- 50% מהגברים).

אנשים עם מוגבלות חמורה משתמשים במחשב ובאינטרנט פחות מיתר האוכלוסייה.

מתוך הממצאים:

  • 54% מבני 64 -20 עם מוגבלות משתמשים במחשב ו- 64% משתמשים באינטרנט, זאת לעומת 79% ו-85% בקרב שאר האוכלוסייה.
  • בקרב בני 64-20, 26% מהאנשים עם מוגבלות משתמשים באינטרנט לצורך עבודה ו-23% משתמשים באינטרנט לצורך לימודים, לעומת 55% ו-34% בהתאמה בקרב אנשים ללא מוגבלות.
  • 57% מבני 64-20 עם מוגבלות חמורה מחפשים מידע באמצעות האינטרנט, לעומת 80% בקרב יתר האוכלוסייה.
  • 54% מהאנשים עם מוגבלות משתמשים בדואר אלקטרוני, לעומת 74% בקרב יתר בני 64-20.
  • 48% משתתפים ברשתות חברתיות, לעומת 73% בקרב השאר.